Juryreglement & Juryformulieren

Juryreglement & Juryformulieren

De SAN heeft voor zowel de inzenders van de campagnes als voor de SAN juryleden een uitgebreid juryreglement vastgesteld.

Juryreglement 2020-2021

Lees hier de criteria voor de jurering en de voorwaarden voor het inzenden: Reglement SAN juryproces 2020-2021.

Juryformulieren 2020

Tijdens de 1ste juryronde de Nominatie ronde worden alle cases die zijn ingestuurd uitgebreid besproken. Bekijk hier het Juryformulier Nominatie jurering 2021.

Tijdens de 2de juryronde de Accent ronde komt de adverteerder samen met het bureau toelichting te geven voor de jury van zijn of haar categorie. In deze ronde worden ook de Resultaten meegewogen tijdens de jurering. Bekijk hier het Juryformulier Accent jurering 2021.

Juryformulieren 2020: Branding 360°

Voor deze overkoepelende categorie met specifieke inzendcriteria (zie pagina Categorieën) zijn aangepaste juryformulieren gemaakt om hierop duidelijk te kunnen sturen en jureren. Deze categorie wordt gejureerd door de juryvoorzitters van de andere categorieën:

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken