Juryreglement & Juryformulieren

Juryreglement & Juryformulieren

De SAN heeft voor zowel de inzenders van de campagnes als voor de SAN juryleden een uitgebreid juryreglement vastgesteld.

Juryreglement

Lees hier de criteria voor de jurering en de voorwaarden voor het inzenden: Reglement SAN juryproces.

Juryformulieren

Tijdens de 1e juryronde de Nominatie ronde worden alle cases die zijn ingestuurd uitgebreid besproken. Bekijk hier het Juryformulier Nominatie jurering.

Tijdens de 2e juryronde de Accent ronde komt de adverteerder samen met het bureau toelichting te geven voor de jury van zijn of haar categorie. In deze ronde worden ook de Resultaten meegewogen tijdens de jurering. Bekijk hier het Juryformulier Accent jurering.

Juryformulieren: Branding 360°

Voor deze overkoepelende categorie zijn aangepaste juryformulieren gemaakt om hierop duidelijk te kunnen sturen en jureren. Deze categorie wordt gejureerd door de juryvoorzitters van de andere categorieën:

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken