Kaarten reserveren

Kaarten reserveren

Zodra de kaartverkoop weer start kan je gebruik maken van onderstaand formulier. Dat zal rond april 2023 zijn!

Met onderstaand formulier geef je een eenmalige machtiging af aan de Stichting SAN te Hoofddorp (Rabobank IBAN rekeningnummer NL20 RABO 0128 3154 66) om het totaalbedrag (incl. 21% BTW) af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer onder vermelding van ‘Uitreiking SAN Accenten 2021’.
Het totaalbedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail die je na verzending ontvangt.

NB
Na verzending van het bestelformulier ontvang je hiervan een kopie als factuur voor jouw administratie op het opgegeven e-mailadres, want er volgt geen aparte factuur!

 

Privacy

Als je toegangskaarten voor de Uitreiking SAN Accenten bestelt, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • contact in verband met je bestelling
  • de verzending van de toegangskaarten voor de Uitreiking SAN Accenten
  • de financiële afhandeling/betaling voor de toegangskaarten voor de Uitreiking SAN Accenten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring