De Categorieën

De Categorieën

In het SAN Jaarboek werken we met 12 verschillende categorieën. De inzender kiest zelf in welke categorie de inzending valt. Voor elke categorie wordt een afzonderlijke jury samengesteld en uiteraard zijn er afzonderlijke bekroningen.

De 12 categorieën

Om appels met appels en peren met peren te kunnen vergelijken zijn er 12 categorieën in het SAN Jaarboek. De inzender kiest zelf voor welke categorie de inzending bestemd is. Wanneer de SAN twijfelt aan de gekozen categorie, neemt zij contact op met de inzender.

1. Actualiteiten

Categorie voor tijdgeest-gedreven campagnes die met name aanhaken op urgente onderwerpen, die onderdeel zijn van het nieuws, bijv. politiek, maatschappelijk, sport, klimaat, diversiteit of jaarlijks terugkerende seizoensthema’s en inhakers.
(Extra inzenden naast eigen vak/branche categorie tegen gereduceerd tarief.)

2. Business-to-Business

Communicatie voor producten/diensten van bedrijven/instellingen gericht op zakelijke partners.

3. Corporate, Employer Branding & Internal Communication

De communicatieboodschap betreft de bedrijfsidentiteit en reputatie van de gehele organisatie, inclusief employer branding, intern en/of extern, en is niet product gericht.

4. Dienstverlening

Communicatie gericht op consumenten voor diensten/producten in verschillende dienstverlenende branches behalve financieel.

5. Dienstverlening Financieel

Communicatie gericht op consumenten voor diensten/producten van financiële dienstverleners.

6. Durables

Communicatie ten behoeve van consumptiegoederen die ontworpen zijn om lang mee te gaan en bestand zijn tegen herhaaldelijk gebruik (zoals: kleding, schoenen, witgoed, bruingoed, meubels, auto’s, verf, vloerbedekking, sieraden, etc.)

7. Fast Moving

Communicatie gericht op consumenten voor producten – veelal in de foodsector – met een hoge omloopsnelheid.

8. Non-Profit & Overheid

Communicatie gericht op consumenten vanuit de overheid of een non-profit organisatie.
(Gereduceerd tarief voor goede doelen met een CBF-keurmerk.)

9. Retail (& Webshops)

Communicatie gericht op consumenten waarbij een winkelformule en/of webshop centraal staat.

10. Smart Idea

Categorie voor kleinere (activatie) campagnes of slimme ideeën uitgevoerd op een kosteneffectieve manier, die hebben bijgedragen aan merk-, verkoop- of gedragsdoelstellingen. Het kan een op zichzelf staand idee zijn of onderdeel zijn van een grotere campagne.  Hierbij mogen zowel het idee, de executie of media inzet ‘slim’ zijn ingezet en deze moeten echt anders zijn dan een meer traditionele aanpak.
(Inzenden tegen gereduceerd tarief.)

11. Vrije Tijd

Communicatie gericht op consumenten voor producten of diensten t.b.v. vrijetijdsbesteding zoals bijvoorbeeld media, sport, vakanties etc.

12. Branding 360°

Overkoepelende categorie voor spraakmakende (merk)campagnes die naast bereik vooral aantoonbaar effect genereren. Campagnes die via verschillende kanalen (bought, owned en earned media) zorgen voor een sterkere (merk)positie of zelfs een doorbraak in de markt. Deze speciale categorie wordt gejureerd door de 22 juryvoorzitters van de andere 11 categorieën.
(Extra inzenden naast eigen vak/branche categorie tegen gereduceerd tarief.)

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken