Reserveer jouw inzending

Reserveer jouw inzending

Een SAN Accent staat voor de bekroning van subliem en inspirerend vakmanschap: campagnes die opvallen door effectiviteit en creativiteit.  Winnen begint met het reserveren van een pagina in het SAN Jaarboek.

Stuur jouw case in

Om een campagne in aanmerking te laten komen voor jurering en een felbegeerd Accent, stuur je deze in voor plaatsing in het SAN Jaarboek. Elke ingezonden campagne wordt afgebeeld op minimaal 1 pagina. Reserveer hier je pagina(’s) met het onderstaande formulier.

Reserveringsformulier SAN Jaarboek

Reserveren en inzenden van je case kan weer vanaf het najaar 2024. Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat wij je op de hoogte kunnen houden van het verdere verloop, deadlines en belangrijke data.

Reserveer hieronder jouw pagina(‘s)

PS Denk ook aan de categorie Branding 360°

Als je je case ook instuurt voor de overkoepelende categorie Branding 360°, maak je kans om, náást een Accent in je eigen categorie, ook bekroond te worden met een SAN Accent Branding 360°.

Voor het reserveren gelden verschillende specificaties en tarieven. Lees hier alles over onze tarieven en de staffelkorting.

Heb je vragen over het reserveren van pagina’s? Neem dan contact op met Reinhart Reynders van Bureau RSM: reinhart@rsminfo.nl of bel 020 – 770 8481.

Privacy

Als je besluit deel te nemen en je case in te zenden om mee te dingen naar een SAN Accent, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken en tot het maken van video- of fotografieopnamen tijdens SAN jureringen, SAN prijsuitreiking en/of overige SAN evenementen en tot openbaarmaking van die opnamen in de verschillende door de SAN gebruikte communicatiekanalen (zoals maar niet beperkt tot email-nieuwsbrief, website en sociale media) in het kader van die jureringen, uitreiking en overige SAN evenementen. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • contact in verband met je inzending en de daaraan gekoppelde jurering
  • de jurering en het daarbij behorende proces
  • de uitnodiging voor de SAN prijsuitreiking
  • de publicatie in en toezending van het SAN Jaarboek
  • de openbaarmaking op de SAN website, in de SAN Nieuwsbrief en andere (sociale) mediakanalen
  • de bekendmaking van SAN Accent winnaars via persbericht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring.

Klik hier voor het juryreglement en de criteria voor deelname.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken