Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de websites van de SAN | Stichting Adverteerdersjury Nederland. Door een website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring Stichting SAN 2018.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Stichting SAN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Stichting SAN of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Stichting SAN. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Stichting SAN.

Beeldmateriaal

Het auteursrecht op portretten van SAN Juryvoorzitters, SAN Juryleden, SAN bestuursleden, SAN Accent winnaars en SAN Jaarboek interviews tot en met SAN Jaarboek 2019 berust bij Gerry Hurkmans. Al dat beeldmateriaal is met zijn toestemming beschikbaar gesteld aan de Stichting SAN. Dat geldt ook voor beelden die zijn gemaakt door Reinier van der Aart vanaf SAN Jaarboek 2019.

Het auteursrecht op beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens Uitreikingen van SAN Accenten berust bij Paul Ridderhof (fotografie) en Peter-Paul van Houven (videografie).

Cookies

Deze website plaatst cookies, onder andere om het bezoek te monitoren met behulp van Google Analytics. Met deze gegevens kunnen wij de website analyseren en de gebruikerservaring verbeteren. Het lettertype dat op de website gebruikt wordt, is geïmplementeerd via een externe partij. Hiervoor wordt eveneens een cookie geplaatst. De Stichting SAN heeft geen invloed op de cookies die deze derde partijen plaatsen.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken