Jaarboeken bestellen

Jaarboeken bestellen

Elk SAN Jaarboek staat vol mooi campagnewerk van het voorgaande jaar. Super als naslagwerk én inspiratiebron.

Het Jaarboek in jouw boekenkast

In het SAN Jaarboek vind je alle ingezonden campagnes van voorgaand jaar, inclusief online toegang tot alle ingezonden RTV-commercials en casestory’s van digitale campagnes.

Het is hierdoor tevens een geliefd hulpmiddel bij marketing- en communicatie-opleidingen en wordt het gebruikt als lesmateriaal op Universiteiten en Hogescholen.

Per ingezonden case worden er 2 gratis Jaarboeken als bewijsexemplaar verzonden: 1 voor de adverteerder en 1 voor het bureau. Nabestellen of gewoonweg bestellen als meewerkend bureau of geïnteresseerde is natuurlijk mogelijk. De kosten per jaarboek bedragen € 182,- excl. 9% BTW, incl.verzendkosten.

Bestelformulier SAN Jaarboek

Met het plaatsen van de bestelling geef je automatisch een eenmalige machtiging af aan de Stichting SAN (Rabobank IBAN rekeningnummer NL20 RABO 0128 3154 66) te Hoofddorp om het totaalbedrag af te schrijven van de opgegeven rekening onder vermelding van ‘SAN Jaarboek(en)’. Dit totaalbedrag wordt getoond in de bevestigingsmail die je ontvangt.

Oudere jaargangen

Heb je interesse in Jaarboeken van jaargangen ouder dan 2005? Wij hebben nog een beperkte voorraad, dus stuur ons even een mailtje info@sanaccent.nl.

Privacy

Als je een SAN Jaarboek bestelt, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • contact in verband met je bestelling
  • de verzending van het SAN Jaarboek
  • de financiële afhandeling/betaling van het bestelde SAN jaarboek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken