Jurylid worden

Jurylid worden

Delen van kennis geeft inspiratie! Meld je hieronder aan met het formulier.

‘Education permanente’

Het jureringsproces is buitengewoon inspirerend, want iedereen deelt zijn kennis en expertise open met elkaar. Collega marketeers overleggen, vergelijken, wikken en wegen, en bepalen welke campagnes worden genomineerd én welke cases uiteindelijk worden beloond met een prestigieus SAN Accent.

Jureren als een professional

Als jurylid bij de SAN jureer je uitsluitend als professional. Alle door de SAN toegelaten cases dienen met dezelfde professionele blik beoordeeld te worden.

Criteria

De SAN Accenten behoren tot de meest begeerde en gewaardeerde vakjaarprijzen, mede door het hoge niveau van de juryleden. Om de kwaliteit en diversiteit te waarborgen zijn onderstaande criteria opgesteld door het SAN bestuur en de jurycommissie:

  • Je bent werkzaam bij een adverteerder.
  • En je hebt minstens 5 jaar ervaring als verantwoordelijke senior marcom specialist.
  • Je kunt een commitment aangaan voor 3 jaar.
  • B2B-partijen met als primaire doelgroep marketing- en communicatiemedewerkers worden uitgesloten.

Elke categorie heeft een eigen jury die bestaat uit 2 juryvoorzitters, circa 15 juryleden, 2-3 studenten en een SAN bestuurslid voor de procesbegeleiding.

Hoe lang blijf je jurylid?

Je neemt, in principe, 3 jaar achtereen plaats in een jury. Je meldt je wel elk jaar opnieuw aan zodat je gegevens actueel blijven. Na 3 jaar kan je een tweede termijn aangaan, of je geeft ruimte aan nieuwe leden. Stuur snel het aanmeldformulier in, wij sturen je dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk eind januari) bericht of je bent opgenomen in een van de juryteams.

Als je interesse hebt in een plaats in de jury dan is het noodzakelijk dat je beide juryronden aanwezig bent. We verwachten dat je je vooraf hebt voorbereid aan de hand van het SAN Jaarboek.

In welke categorie?

In principe jureer je in de categorie waarin je werkzaam bent, echter in bepaalde gevallen (na beoordeling door de SAN jurycommissie en de juryvoorzitters) kan de visie van vakman/-vrouw buiten de branche (categorie) verfrissend werken.

Branding 360° wordt gejureerd door de juryvoorzitters van de andere categorieën. Daar kun je niet voor opgeven.

Privacy

Als je je aanmeldt als jurylid van de SAN Accenten, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken en tot het maken van video- of fotografieopnamen tijdens SAN jureringen, SAN prijsuitreiking en/of overige SAN evenementen en tot openbaarmaking van die opnamen in de verschillende door de SAN gebruikte communicatiekanalen (zoals maar niet beperkt tot email-nieuwsbrief, website en sociale media) in het kader van die jureringen, uitreiking en overige SAN evenementen. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • contact met jou in verband met jouw rol in de jurering
  • de jurering en het daarbij behorende proces
  • de uitnodiging voor de SAN prijsuitreiking
  • de publicatie in en toezending van het SAN Jaarboek
  • de openbaarmaking op de SAN website, in de SAN Nieuwsbrief en andere (sociale) mediakanalen
  • de bekendmaking van SAN Accent winnaars via persbericht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring

Mocht je aanmelding als jurylid niet worden gehonoreerd dan gebruiken we jouw gegevens uitsluitend om je daarvan op de hoogte te stellen, waarna wij jouw gegevens zullen vernietigen.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken