Juryproces categorieën Jaarboek

Juryproces categorieën Jaarboek

Het delen van kennis is een essentieel onderdeel en maakt de intercollegiale discussies binnen de jury’s van grote waarde!

Jureren in 2 rondes

Het SAN juryproces bestaat uit 2 rondes: de Nominatie jurering en de Accent jurering.

De Nominatie jurering

In de eerste ronde wordt er vanuit het adverteerders perspectief gejureerd. Alsof het bureau een nieuw campagne idee presenteert aan de adverteerder; dit is het concept, deze media & middelen gaan we inzetten en zo gaan we het uitvoeren (executie).

Alle juryleden krijgen ter voorbereiding het SAN Jaarboek, met tevens de QR-code die toegang geeft tot de bijbehorende RTV-commercials en casestory’s. Alle Campagnes worden per inzending beoordeeld.

Tijdens de jurering wordt gebruik gemaakt van juryformulieren waarmee de volgende criteria worden beoordeeld:

 • Concept
  – Is het concept relevant, gegeven de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
  – Is er sprake van een onderscheidend concept?
  – Past het concept bij het merk?
 • Media- & Middelenstrategie
  – Past de mediakeuze bij het concept, de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
  – Is er sprake van een afgewogen media en middelen keuze (single media is ook een keuze)?
  – Is het gelukt het concept consistent door te vertalen naar de gekozen middelen?
 • Executie
  – Is de boodschap duidelijk voor de doelgroep en creatief functioneel?
  – Is het ontwerp impactvol en onderscheidend?
  – Is de uitvoering van een kwalitatief hoog niveau?

Ieder jurylid vult onafhankelijk en anoniem het formulier in, geeft een eindcijfer en een schriftelijke toelichting van 1 korte zin. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers die worden toegekend aan bovengenoemde 3 criteria.

Een campagne krijgt een Nominatie en gaat door naar de 2de juryronde als het gemiddeld een 7 of hoger heeft gescoord. De Nominaties worden eind maart bekend gemaakt. De adverteerders en bureaus kunnen de notulen van hun eigen campagne opvragen bij het SAN kantoor, na bekendmaking van de Nominaties.

Eigen campagnes mogen niet worden beoordeeld
Juryleden en juryvoorzitters mogen eigen campagnes niet beoordelen. Tijdens de jurering verlaten zij de zaal.

De Accent jurering

Tijdens deze ronde krijgen de genomineerde adverteerder en het bureau de kans om een toelichting van 10 minuten aanvullende informatie te geven over de campagne.

Waar moet de presentatie aan voldoen?

 • Doelstelling(en) kort benoemen en toelichten.
 • Doelgroep(en) omschrijven en toelichten.
 • Media- & Middelenstrategie verantwoorden.
 • Creatieve verantwoording.
 • Resultaten van de campagne in relatie tot genoemde doelstelling(en).
 • Tijdens de presentatie beantwoord je de vraag: Wat maakt deze campagne Accent-waardig?

Ga er vanuit dat de campagne tijdens de Nominatie ronde is getoond. We raden aan geen volledige commercials te tonen. Ook is het zonde van je tijd om in herhaling te vervallen met de gegevens uit het SAN Jaarboek.

Na de presentatie krijgt de jury 5 minuten de tijd voor het stellen van vragen aan de genomineerden. Nadat de genomineerden de zaal hebben verlaten, kan de jury onderling nog 5 minuten discussiëren.

Criteria voor de jurering zijn:

 • Concept
 • Media & Middelen strategie
 • Executie
 • Resultaten in relatie tot de doelstelling(en).

Ieder jurylid geeft op het juryformulier – op basis van de 4 criteria – een eindcijfer en een schriftelijke toelichting. Een campagne verdient een Accent indien deze een gemiddelde score haalt van een 8 of hoger. Het aantal Accenten wordt niet gekoppeld aan het aantal Nominaties.

De anoniem ingevulde juryformulieren worden verwerkt door de notaris. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Uitreiking van de SAN Accenten.

Eigen campagnes en campagnes uit het eigen bedrijf mogen niet worden beoordeeld
Juryleden en juryvoorzitters mogen ook tijdens deze ronde geen eigen campagnes beoordelen, zij verlaten dus de zaal.

Eigen campagnes presenteren
Juryleden mogen eigen campagnes ook niet zelf presenteren! Tenzij –  in hoge uitzondering en na overleg met het SAN kantoor – er geen kwalitatief goede vervanger aangewezen kan worden.

Klik hier voor het Juryreglement en de juryformulieren.

Kijk voor alle data van de jureringen bij Agenda.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken