Juryproces categorieën Jaarboek

Juryproces categorieën Jaarboek

Het delen van kennis is een essentieel onderdeel en maakt de intercollegiale discussies binnen de jury’s van grote waarde!

Jureren in twee rondes

Het SAN juryproces bestaat uit twee rondes: Nominatie jurering en Accent jurering.

Een case krijgt een Nominatie en gaat door naar de tweede juryronde als het gemiddeld een 7 of hoger heeft gescoord. Een case verdient een SAN Accent met een gemiddelde score van een 8 of hoger. Het aantal Accenten wordt niet gekoppeld aan het aantal Nominaties.

(Bedrijfs)eigen cases/campagnes mogen niet worden beoordeeld

Juryleden en juryvoorzitters mogen eigen cases niet beoordelen. Tijdens de jurering verlaten zij de zaal.

 

Nominatie jurering

Hier wordt vanuit adverteerders-perspectief gejureerd. Alsof het bureau een nieuw idee presenteert aan de adverteerder: “dit is het concept, deze mediamiddelen gaan we inzetten en zo gaan we het uitvoeren (executie)”.

Alle cases worden per inzending beoordeeld. Tijdens de jurering wordt gebruik gemaakt van digitale juryformulieren waarmee de volgende criteria worden beoordeeld:

Concept

– Is het concept relevant, gegeven de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
– Is er sprake van een onderscheidend concept?
– Past het concept bij het merk?

Media- & Middelenstrategie

– Past de mediakeuze bij het concept, de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
– Is er sprake van een afgewogen media en middelen keuze (single media is ook een keuze)?
– Is het gelukt het concept consistent door te vertalen naar de gekozen middelen?

Executie

– Is de boodschap duidelijk voor de doelgroep en creatief functioneel?
– Is het ontwerp impactvol en onderscheidend?
– Is de uitvoering van een kwalitatief hoog niveau?

Ieder jurylid vult onafhankelijk en anoniem het formulier in, geeft een eindcijfer en een toelichting. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers die worden toegekend aan bovengenoemde 3 criteria.

De adverteerders en bureaus kunnen de notulen van hun eigen case opvragen bij het SAN kantoor, na bekendmaking van de Nominaties.

 

Accent jurering

Tijdens deze ronde krijgen de genomineerde adverteerder en bureau de kans om een toelichting van 10 minuten aanvullende informatie te geven over de case.

De presentatie bestaat uit:

  • Doelstelling(en) kort benoemen en toelichten.
  • Doelgroep(en) omschrijven en toelichten.
  • Media- & Middelenstrategie verantwoorden.
  • Creatieve verantwoording.
  • Resultaten van de inzet in relatie tot genoemde doelstelling(en).
  • Tijdens de presentatie wordt de de vraag: ‘Wat maakt deze case Accent-waardig’ beantwoord.

De case/campagne en bijbehorende AV materialen zijn tijdens de Nominatie ronde uiteraard grondig bestudeerd. We raden dus aan geen volledige commercials/video’s te tonen. Daarnaast is 10 minuten voor een presentatie kort, herhaling van reeds verstrekte informatie in het SAN Jaarboek is niet aan te raden.

Na de presentatie krijgt de jury 5 minuten de tijd voor het stellen van vragen. Nadat de genomineerden de zaal hebben verlaten, kan de jury onderling nog 5 minuten discussiëren.

Criteria voor de jurering zijn wederom: Concept, Media & Middelen strategie en Executie en nieuw in deze ronde zijn de:

  • Resultaten in relatie tot de doelstelling(en).

Ieder jurylid geeft op het juryformulier een eindcijfer en een toelichting. De anoniem ingevulde juryformulieren worden verwerkt door de notaris. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Uitreiking van de SAN Accenten.

(Bedrijfs)eigen cases/campagnes beoordelen en presenteren

Juryleden en juryvoorzitters mogen ook tijdens deze ronde geen eigen cases/campagnes beoordelen en verlaten tijdens de presentatie en discussie de zaal.
Juryleden mogen eigen cases/campagnes in de categorie waar zij jureren niet zelf presenteren.

Klik hier voor het Juryreglement en de juryformulieren.

Alle data van het juryseizoen vind je in de Agenda.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken