Juryproces categorieën Jaarboek

Juryproces categorieën Jaarboek

Lees hier alles over het juryproces van de ingezonden cases.

Jureren in 2 rondes

Het SAN juryproces bestaat uit 2 rondes, de 1ste ronde is de Nominatie jurering en de 2de ronde is de Accent jurering. In de eerste ronde wordt er vanuit het adverteerders perspectief gejureerd, alsof het bureau een nieuw campagne idee presenteert aan de adverteerder: dit is het concept, deze media & middelen gaan we inzetten en zo gaan we het uitvoeren(executie). Het delen van kennis is een essentieel onderdeel en maakt de intercollegiale discussies binnen de jury’s van grote waarde!

De Nominatie jurering

 • Alle juryleden krijgen ter voorbereiding eind februari het SAN Jaarboek, met daarin de inlogcode die toegang geeft tot de RTV-commercials en casestory’s.
 • Campagnes worden per inzending beoordeeld.
 • Tijdens de jurering wordt gebruik gemaakt van juryformulieren waarmee de volgende criteria worden beoordeeld:
  1. Concept
   – Is het concept relevant, gegeven de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
   – Is er sprake van een onderscheidend concept?
   – Past het concept bij het merk?
  2. Media- & Middelenstrategie
   – Past de mediakeuze bij het concept, de geformuleerde doelstelling en doelgroep?
   – Is er sprake van een afgewogen media en middelen keuze (single media is ook een keuze)?
   – Is het gelukt het concept consistent door te vertalen naar de gekozen middelen?
  3. Executie
   – Is de boodschap duidelijk voor de doelgroep en creatief functioneel?
   – Is het ontwerp impactvol en onderscheidend?
   – Is de uitvoering van een kwalitatief hoog niveau?

Ieder jurylid vult onafhankelijk en anoniem het formulier in, geeft een eindcijfer en een schriftelijke toelichting van 1 korte zin. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers die worden toegekend aan bovengenoemde 3 criteria.

 • Een campagne krijgt een Nominatie en gaat door naar de 2de juryronde als het gemiddeld een 7 of hoger heeft gescoord.
 • De Nominaties worden eind maart bekend gemaakt.
 • De adverteerders en bureaus kunnen de notulen van hun eigen campagne opvragen bij het SAN kantoor, na bekendmaking van de Nominaties.

Eigen campagnes mogen niet worden beoordeeld
Juryleden en juryvoorzitters mogen eigen campagnes niet beoordelen. Tijdens de jurering verlaten zij de zaal.

De Accent jurering

Tijdens deze ronde krijgen de genomineerde adverteerder en het bureau de kans om een toelichting van 10 minuten aanvullende informatie te geven over de campagne.

Waar moet de presentatie aan voldoen?

 • Doelstelling(en) kort benoemen en toelichten.
 • Doelgroep(en) omschrijven en toelichten.
 • Media- & Middelenstrategie verantwoorden.
 • Creatieve verantwoording.
 • Resultaten van de campagne in relatie tot genoemde doelstelling(en).
 • Tijdens de presentatie beantwoord je de vraag: Wat maakt deze campagne Accent-waardig?

Ga er vanuit dat de campagne tijdens de Nominatie ronde is getoond. We raden aan geen volledige commercials te tonen. Ook is het zonde van je tijd om in herhaling te vervallen met de gegevens uit het SAN Jaarboek.

Na de presentatie krijgt de jury 5 minuten de tijd voor het stellen van vragen aan de genomineerden. Nadat de genomineerden de zaal hebben verlaten, kan de jury onderling nog 5 minuten discussiëren.

Criteria voor de jurering zijn:

 • Concept
 • Media & Middelen strategie
 • Executie
 • Resultaten in relatie tot de doelstelling(en).

Ieder jurylid geeft op het juryformulier – op basis van de 4 criteria – een eindcijfer en een schriftelijke toelichting. Een campagne verdient een Accent indien deze een gemiddelde score haalt van een 8 of hoger. Het aantal Accenten wordt niet gekoppeld aan het aantal Nominaties.

De anoniem ingevulde juryformulieren worden verwerkt door de notaris. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Uitreiking van de SAN Accenten.

LIVE PRESENTEREN, WEL MET STRINGENTE MAATREGELEN

We zijn heel blij dat we deze Accent jurering toch live kunnen laten plaatsvinden – met grote dank aan de mensen van ABN AMRO en Circl – bij: ABN AMRO, gebouw CIRCL, Gustav Mahlerplein 1-b, 1082 PP Amsterdam (aan de Zuidas).
Uiteraard met in achtneming van stringente maatregelen op het gebied van Covid, want we moeten natuurlijk zeer voorzichtig zijn.  Alle aanwezigen mogen slechts naar binnen bij een negatieve test die vooraf kosteloos wordt afgenomen door de zorgprofessionals ter plekke bij Circl.

Dit wordt door ons geregeld en daarom dient u één uur van te voren aanwezig te zijn.

BELANGRIJK VOOR PRESENTATOREN

  • Minimaal één uur van te voren aanwezig
  • Bij binnenkomst is het dragen van een mond/neuskapje verplicht
  • Ook bij binnenkomst handen ontsmetten
  • Bij iedereen wordt verplicht een RIVM gecertificeerde sneltest afgenomen
  • Per presentatie mogen maximaal 2 personen presenteren
  • Neem je eigen laptop mee met jouw presentatie, maar zet ook jouw presentatie op een USB stick zodat onze technische mensen van AVEX deze kunnen controleren en klaarzetten. Waardoor jij met een gerust hart jouw presentatie kan geven die door hen is klaar gezet voordat je de zaal betreedt!
  • Presentaties bij voorkeur in Powerpoint in een beeldverhouding 16:9 breedbeeld. Eventuele filmpjes in de presentatie zetten maar tevens los erbij zetten voor de zekerheid.
  • Keynote presentatie is ook mogelijk maar dan bij voorkeur vanuit je eigen Mac
  • Sla de presentatie lokaal op en NIET in de Cloud
  • Indien eigen lettertypes worden gebruikt, dan moet eigen laptop of Mac worden meegenomen en gebruikt
  • Helaas zijn tijdens de presentatie ‘Speakernotes’ en ‘Presenterview’ niet zichtbaar
  • Mocht je onverhoopt niet de presentatie live kunnen doen dan kun je inbellen om virtueel te presenteren, wel eerst aanmelden via:  info@sanaccent.nl
  • Daarna kun je inloggen via deze LINK

Eigen campagnes en campagnes uit het eigen bedrijf mogen niet worden beoordeeld
Juryleden en juryvoorzitters mogen ook tijdens deze ronde geen eigen campagnes beoordelen, zij verlaten dus de zaal.

Eigen campagnes presenteren
Juryleden mogen eigen campagnes ook niet zelf presenteren! Tenzij –  in hoge uitzondering en na overleg met het SAN kantoor – er geen kwalitatief goede vervanger aangewezen kan worden.

Klik hier voor het Juryreglement en de juryformulieren.

Kijk voor alle data van de jureringen bij Agenda.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken