SAN New Kids on the Block Accent

SAN New Kids on the Block Accent

De SAN geeft met SAN New Kids on the Block verkiezing ruimte aan de nieuwe generatie jonge ‘bureaus’ om zich aan onze achterban – de adverteerders – te presenteren. De winnaar wordt ieder jaar verkozen door de separate SAN NKOTB Hoofd- en Vakjury.

Truus

De 3 finalisten met lef, Airborne, Hibou en Truus streden dit jaar om de SAN NKOTB Accent. Met enorme focus en hard werken pakte Truus de winst. Lees het volledige juryrapport hier.

Truus, NKOTB Winnaar 2019

Criteria SAN New Kids On The Block:

Max. 3 jaar oud, ‘Here to Stay’, Innovatief/vernieuwend, Werkwijze, Werk dat er toe doet en Klanten die er toe doen.

Het is niet noodzakelijk dat er is ingezonden voor het SAN Jaarboek om in aanmerking te komen voor de op te stellen Considerationlist.

Van Considerationlist naar Longlist, naar Shortlist, naar Finalist en winnaar!

De Considerationlist wordt samengesteld door B&BA, FONK en SAN waarna de lezers van FONK en fonkonline hierop hun stem kunnen uitbrengen. Daaruit volgt de Longlist van 15 kandidaten. Zij leveren White Papers met informatie en de Hoofdjury brengt deze terug naar een Shortlist van 6 kandidaten. Deze 6 kandidaten presenteren zich in april voor de Hoofd- en de Vakjury. Dan wordt direct bekend gemaakt welke drie bureaus doorgaan als Finalist. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Uitreiking van de SAN Accenten. Lees hier over meer informatie over de SAN NKOTB jurering.

Winnaars uit het verleden:

Kokoro (2013), Dog and Pony (2014), Superhero Cheesecake (2014-2015), Influencer Marketing Agency (2015), GoSpooky (2016), Vertigo 6 (2017) en 5PM (2018).

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken