Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Aanlevering case

Het aanleveren van een case bestaat uit het invullen van 6 onderdelen:

 1. Campagne / case (omschrijving van de case, o.a. titel, adverteerder, doelstelling, doelgroep, etc.)
 2. Bureau (NAW-gegevens van het bureau)
 3. Adverteerder (NAW-gegevens van de adverteerder)
 4. Overig (overige gegevens over eventuele fotografie, muziek en illustraties)
 5. Beelden uploaden
 6. Archief

(LET OP: informatie onder het tabje Archief zorgt voor een betere vindbaarheid van jouw case in het SAN Archief maar wordt NIET gepubliceerd in het SAN Jaarboek en wordt NIET gebruikt bij de jurering!)

Daarnaast zijn er 3 onderdelen: ‘Opmaak’, ‘Online opmaak’ en ‘Audio & Video’. Bij het laatst genoemde onderdeel kun je het AV materiaal (Radio/TV/ online video etc. etc. ) en/of Casevideo’s uploaden.

Download het Formulier inzending SAN Jaarboek in PDF en of in Word met alle details als aantal tekens etc.

 

 

Aanlevering tekst

Er zijn 2 onderdelen onderdelen:

 1. De contact- en reserveringsgegevens (die gebruiken we om je van je voortgang op de hoogte te houden).
 2. Het gedeelte met alle teksten en gegevens van je case.

Tijdens het invoeren heb je op ieder gewenst moment de mogelijkheid om een proefopmaak van je case te genereren. Aan de hand van deze proefopmaak heb je, tijdens het invoeren van de gegevens, inzicht in de lengte van de ingevoerde teksten. Deze proef dient slechts als indicatie.

 

Aanlevering beelden

Je kunt zelf gemakkelijk het beeldmateriaal van de campagne uploaden als certified PDF. Mocht dit niet mogelijk zijn lever dan een drukwaardig PDF-bestand aan en gebruik als instelling PDF/X-1a.

Belangrijk: Lever geen PDF met meerdere pagina’s aan, maar upload voor elke pagina een aparte PDF!

 

Per post mag ook, stuur je USB-stick naar:

Kylian Prepress-Service
Mevrouw Christa van Beem
Wethouder Vospad 31
1107 DG AMSTERDAM
Telefoon  06 55 15 12 91
e-mail: sanaccent@kylianps.nl

Op de USB-stick dienen de campagnenummers (zichtbaar in productiesite: C-nummer) duidelijk te zijn vermeld. Wij raden aan om de PDF-bestanden de naam van de campagne te geven gevolgd door een volgnummer. Bijvoorbeeld C001-1 (voor het beeld van de eerste pagina van Campagne 001) en C001-2 (voor het beeld van de tweede pagina van Campagne C001).

 

Voor het beeldmateriaal gelden de volgende specificaties LET OP: NIEUW FORMAAT:

 • De maximale afmeting van de totale compositie mag niet groter zijn dan 202 mm breed bij 187 mm hoog (per pagina)
 • Als een beeld buiten deze afmetingen valt zullen er delen van het beeld in de opmaak wegvallen!
 • Gebruik voor de aanlevering de op de productiesite te downloaden: Indesign-bestand (zip-formaat).
 • Eventuele steunkleuren dienen voor aanlevering te worden omgezet naar CMYK.
 • Al het gebruikte beeldmateriaal dient een resolutie te hebben van minimaal 300 dpi.

Als alle gegevens volledig zijn ingevoerd en je de beelden hebt geüpload kan de case door de studio definitief worden opgemaakt. Door op de button “Verzenden” te klikken zal de proef zo spoedig mogelijk worden gemaakt en per email ter controle retour worden gezonden.

Een casepagina komt er als volgt uit te zien: Voorbeeld.

 

Controlemomenten

 • Alle aangeleverde cases worden inhoudelijk gecontroleerd.
 • Bij eventuele onduidelijkheden nemen we contact met je op.
 • Al het beeldmateriaal wordt gecontroleerd door de studio Kylian Prepress-Service. Bij afwijking van de vermelde specificaties zal contact met de inzender worden opgenomen. Hierbij kan worden gevraagd materiaal opnieuw aan te leveren. Zie hiervoor ook onderstaand de kostenspecificaties.
 • Als je via de productiesite jouw case voor definitieve opmaak hebt aangeboden krijg je per mail een PDF-proef (in lage resolutie) toegezonden. Je dient deze proef per omgaande te accorderen. Bij de PDF-proef wordt verder uitgelegd hoe je deze kunt controleren,  evt. correcties dient door te geven en terug kunt zenden.

 

Kostenspecificaties

In de beschrijving hierboven wordt uitgegaan van een complete aanlevering van tekst- en beeldmateriaal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor additionele werkzaamheden worden de volgende stelposten gehanteerd
(exclusief BTW):

 • Scannen van beeldmateriaal, per beeld/scan € 45,–
 • Opmaakkosten beeld € 50,–
 • Beeldbewerking, per uur € 95,–
 • Auteurscorrecties in tekst en/of beeld waardoor een nieuwe proef noodzakelijk is kost € 45,– per proef, per pagina (2/1 pagina dus 2x € 45,–).
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken