Jurering ABC Accenten

Jurering ABC Accenten

Naast de juryteams voor de 12 categorieën, SAN New Kids on the Block en SAN Next Merkenbouwer is er ook een speciale jury die de drie bijzondere jaarprijzen toekent: de ABC Groot Accenten. A, voor Adverteerder van het jaar, B, voor Bureau van het jaar en C voor Consistent Accent.

Samenstelling jury

Deze speciale ABC jury is samengesteld uit de hoofdredacteuren van de vakmedia, bestuursleden van de bond van Adverteerders (bvA), externe deskundigen en bestuursleden van de SAN. De jury staat vanaf dit seizoen onder leiding van de nieuwe onafhankelijke juryvoorzitter Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media OCW.

Juryleden ABC Accenten 2020

  • Onafhankelijke voorzitter: Barbera Wolfensberger (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Hoofdredacteuren vakmedia: Sjaak Hoogkamer (MarketingTribune), Nicolette Hulsebos (FONK) en Susanne van Nierop (Adformatie)
  • bvA bestuur: Erik van Engelen (Wildlands) en Nicole Freid (HAK)
  • Externe deskundigen: Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders) en Ronald Voorn (Hogeschool Utrecht en Universiteit Twente)
  • SAN bestuur: Léontine Admiraal (PwC), Yvette Belt-Beekman (KPN) en Ron Schneider (Eneco)

Adverteerder van het Jaar

Is het afgelopen jaar, onder andere door het hanteren van consumer insights, tot opvallende, vernieuwende en effectieve communicatie uitingen gekomen. En heeft zich duidelijk onderscheiden van andere adverteerders. Er is above- en below-the-line een herkenbaar en eenduidig merk en campagnebeleid gevoerd dat op een positieve manier heeft bijgedragen aan het merkimago van het bedrijf/product. Het media- en middelenplan moet aantoonbaar effectief zijn in relatie tot de doelgroep(en) en doelstelling(en).

Bureau van het Jaar

Heeft zich zakelijk (omzet) en creatief bewezen en heeft in het afgelopen jaar voor zijn klanten aantoonbaar succesvolle campagnes gecreëerd. Heeft weinig of geen klanten verloren. Behaalde reclameprijzen zijn indicatief en niet bepalend.
Het bureau staat in de belangstelling van de vakpers, bloggers/ vloggers en potentiële opdrachtgevers en vertaalt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing, communicatie en media in concrete oplossingen en concepten.

Consistent Accent

Het consistent voeren van een campagnebeleid vraagt om moed en doorzettingsvermogen. Moed die vaak beloond wordt met zakelijke successen en wellicht met een Consistent Accent. Deze prijs is voor de adverteerder die in zijn communicatie-uitingen de afgelopen 3 jaar een herkenbare en consistente thematiek en stijl heeft gehanteerd. Met name de looptijd van de campagne en de doorvertaling die is gemaakt in diverse communicatiemiddelen zonder daarbij de consistentie en de effectiviteit uit het oog te verliezen, zijn belangrijke criteria. Zowel het media- en middelenplan als de creatieve executie moeten aantoonbaar effectief zijn in relatie tot de gekozen doelgroepen en doelstellingen.

Zo verloopt het juryproces

De genomineerden voor een ABC Groot Accent worden voorgedragen door de SAN juryvoorzitters van de categorie juryteams en de redacties van de vakmedia. Deze Considerationlist kan worden aangevuld met kandidaten die worden voorgedragen door de ABC jury. Op basis van deze  voorgedragen kandidaten wordt een Longlist samengesteld met 10 namen van kandidaten voor elk van de 3 Groot Accenten. Vervolgens mogen alle kandidaten kort en bondig aangeven (max. 2 A4’tjes) waarom zij vinden dat ze terecht genomineerd zijn. Op basis van deze argumentatie stelt de ABC jury de Shortlisten samen en blijven er in elke categorie – A, B en C – 3 kandidaten over.
Alle kandidaten op de 3 Shortlisten worden uitgenodigd om een presentatie te geven aan de ABC jury. Direct aansluitend volgt het juryberaad en wordt de uitslag bepaald. Deze wordt bekend gemaakt tijdens de Uitreiking van de SAN Accenten.

Opmerking: Het is niet noodzakelijk dat er is ingezonden voor het SAN Jaarboek om in aanmerking te kunnen komen voor één van de ABC Accenten.

 

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken