SAN Jaarboek bestellen

De SAN | Stichting Adverteerdersjury Nederland stelt elk jaar een SAN Jaarboek samen. Een werkelijk uniek naslagwerk voor de marketing- en communicatiebranche. Hierin zijn alle ingezonden campagnes opgenomen, inclusief toegang tot alle ingezonden RTV-commercials en Casestory’s van interactieve campagnes, die voor jurering in aanmerking komen.

Dit Jaarboek is een kritisch, goed bekeken en gelezen uitgave van en voor vakgenoten. Het is tevens een uitstekend hulpmiddel bij marketing en communicatie opleidingen en wordt gebruikt op Universiteiten en Hogescholen.

Bestellen SAN Jaarboek
Indien je niet hebt ingezonden maar wel het SAN Jaarboek wilt ontvangen, of als je extra exemplaren wilt ontvangen, kun je die met onderstaand bestelformulier bestellen. De kosten per jaarboek bedragen € 165,= excl. 9% BTW, incl.verzendkosten.

NB Per ingezonden campagne worden er 2 bewijsexemplaren SAN Jaarboek kosteloos verzonden: één naar het bureau en één naar de adverteerder!

LET OP:
Door de verzending van de bestelling geef je automatisch een eenmalige machtiging af aan de Stichting SAN (Rabobank IBAN rekeningnummer NL20 RABO 0128 3154 66) te Hoofddorp om het totaalbedrag (incl. 9% BTW) af te schrijven van de opgegeven rekening onder vermelding van ‘SAN Jaarboek(en)’. Dit totaalbedrag wordt getoond in de bevestigingsmail die je ontvangt.

Voorgaande jaargangen
Mocht je interesse hebben in één of meer Jaarboeken van voorgaande jaren dan hebben wij nog een beperkte voorraad van sommige jaren.

Vul onderstaande velden in en verzend je bestelling.
 • Bestelinformatie

 • Als ondertekening voor de eenmalige machtiging.
 • € 0,00
  inclusief 6% BTW

 • Privacy

  Als je een SAN Jaarboek bestelt, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • - contact in verband met je bestelling
  • - de verzending van het SAN Jaarboek
  • - de financiële afhandeling/betaling van het bestelde SAN jaarboek

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring