Zie je iets?

Zie je iets?

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Stichting Geheim Geweld
Bureau
Saatchi & Saatchi
Jaar
2007
Paginanummer
417

Doelstelling

Mensen mobiliseren in de strijd tegen kindermishandeling.

Doelgroep

Iedereen die zicht op kinderen heeft.

Concept

Elk jaar worden meer dan honderdduizend kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Vijftig van hen overlijden aan de gevolgen. Kindermishandeling vindt meestal plaats in het verborgene. Maar wie goed kijkt, vangt soms een glimp op van wat er zich achter een gesloten voordeur afspeelt. Soms is het maar een hint. En eigenlijk is het ook heel schokkend dat twee van de drie mensen zwijgen, ook al hebben ze een vermoeden. De drempel om in te grijpen is blijkbaar hoog. Stichting Geheim Geweld wil met deze campagne Nederlanders aanmoedigen om actie te ondernemen als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben.

Media- en middelenstrategie

Posters en advertenties. De posters worden verspreid via wildpostering, op abri’s en op openbare plaatsen als scholen, bij huisartsen en bij apotheken. Het materiaal wordt gratis geplaatst. Alle uitingen verwijzen naar de website.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken