WAAR ZIJN WE MEE BEZIG.NL

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG.NL

Categorie
Corporate, Employer Branding & Internal Communication
Adverteerder
Achmea
Bureau
DDB, Tribal DDB
Jaar
2008
Paginanummer
76

Doelstelling

Achmea wil een opinion maker worden. De vraag is dan: hoe maak je opinie? En hoe doe je dat op een manier die eigen is aan Achmea? Niet door elke keer uitgebreid in te gaan op de oplossing van het probleem, maar ook niet door vrijblijvend te zijn, en alleen maar vragen te opperen. Dat ontzorgt immers niet. Er is daarom gekozen voor een aanpak, waarbij Achmea in massamedia agendeert. Waarbij Achmea met uitdagende stellingen komt. Waarbij Achmea inzichten vertegenwoordigt die door anderen niet te berde worden gebracht. Dit alles op een opiniërende, toonzettende manier. Maar wel vanuit menselijke inzichten. We zien iets, we leven ons in, en we pakken het op. Zodat Achmea het merk wordt van ‘die mensen die zich druk maken over alle dingen die er voor (werkend) Nederland toe doen’.

Doelgroep

De doelgroep omschrijven we als werkend Nederland. Ofwel iedere werkende Nederlander van 18-65 jaar met maatschappelijke en politieke interesse, hetzij werknemer, hetzij werkgever. Daar zijn dan ook de stellingen specifiek op gericht. corporate

Concept

Waarzijnwemeebezig.nl lijkt op het eerste gezicht een internetadres, maar het is veel meer dan dat. Het is een dubbelzinnig thema waarmee we niet alleen communiceren welke onderwerpen Achmea als organisatie oppakt (waar zijn we mee bezig - wat doen wij?), maar waarmee we ook vanuit Achmea’s maatschappelijke betrokkenheid vragen kunnen stellen, inzichten kunnen geven en onderwerpen kunnen agenderen (waar zijn we mee bezig - daar maken we ons druk om, dat moet toch anders kunnen, dat pakken we op).

Media- en middelenstrategie

Achmea wil mensen aan het denken zetten. Een lastige opgave. Liefst besteden mensen zo min mogelijk tijd aan reclame. En werkend Nederland al helemaal. Bewust kozen we daarom voor billboards als ruggengraat van de middelenmix. Het wordt gezien als sympathiek medium en het trekt de aandacht. D.m.v. IM’s en banners op nieuwssites speelden we in op de actualiteit. De TVcommercial was daarbij ondersteunend ingezet om uit te leggen waarom Achmea deze campagne voert.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken