TOESLAGEN

BELASTINGDIENST / S-W-H

Nominatie 2005

Bekijk deze campagne op pagina 266 van het SAN Jaarboek 2005.

Adverteerder
BELASTINGDIENST
Titel
Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag
Bureau
S-W-H
Account
Lillan Baruch, Anneke Schogt
Copy
Rogier de Bruin, Erik Wünsch
Art
Raymond van Schaik, Lode Schaeffer
Opdrachtgever
ERIC HADDERINGH, ANNEMARIE SCHOMAKER
Nominatie
ja
Winnaar
nee
Bekijk ook andere cases van deze adverteerder
Meer van BELASTINGDIENST
Bekijk ook andere cases van dit bureau
Meer van S-W-H
Word geïnspireerd door inzendingen in de categorie Geïntegreerde Communicatie
Meer Geïntegreerde Communicatie inzendingen

Geïntegreerde Communicatie

Doelstelling

De Belastingdienst heeft er een nieuwe functie bij gekregen: de dienst gaat voor het eerst in de geschiedenis ook uitbetalen. Toeslaggerechtigden moeten geïnformeerd worden over uitbetaling van toeslagen en aangespoord worden om de toeslagformulieren in te vullen.

Doelgroep

Mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Strategie/Concept

De nieuwe campagne geeft invulling aan hetgeen de pay-off al jaren belooft: makkelijker maken. Door de nadruk te leggen op makkelijk wordt de Belastingdienst neergezet als toegankelijke partij en wordt de drempel verlaagd. “Makkelijk” is de centrale gedachte en de drijfveer achter het ontwikkelde communicatieplatform ‘Het Gemaks Lab’. Het Gemaks Lab is de denktank van de Belastingdienst en heeft tot taak gekregen alle boodschappen van de Belastingdienst zo simpel en duidelijk mogelijk te communiceren. Daartoe verzinnen ze allerlei ’oplossingen’ om het makkelijker te maken. TITEL TOESLAGEN 267 GEÏNTEGREERDE C O M M U N I C AT I E

Media- en middelenstrategie

De grote verandering van de aard van de Belastingdienst vraagt om een grote media-inzet. Met televisie, radio, dagbladen, magazines en huis-aan-huisbladen wordt een stevig fundament gelegd waarin de overall boodschap gecommuniceerd wordt. Alle uitingen worden gekenmerkt door Toeslag-rood en een helder stramien. De nadruk van de media-inzet ligt op televisie (commercials en dag-tv) omdat daar ook het zwaartepunt van het mediagedrag van de doelgroep ligt.

Volgend jaar als winnaar op het podium? Stuur je case in!

Case insturen