TOESLAGEN

TOESLAGEN

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
BELASTINGDIENST
Bureau
S-W-H
Jaar
2005
Paginanummer
266

Nominatie 2005

Doelstelling

De Belastingdienst heeft er een nieuwe functie bij gekregen: de dienst gaat voor het eerst in de geschiedenis ook uitbetalen. Toeslaggerechtigden moeten geïnformeerd worden over uitbetaling van toeslagen en aangespoord worden om de toeslagformulieren in te vullen.

Doelgroep

Mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Concept

De nieuwe campagne geeft invulling aan hetgeen de pay-off al jaren belooft: makkelijker maken. Door de nadruk te leggen op makkelijk wordt de Belastingdienst neergezet als toegankelijke partij en wordt de drempel verlaagd. “Makkelijk” is de centrale gedachte en de drijfveer achter het ontwikkelde communicatieplatform ‘Het Gemaks Lab’. Het Gemaks Lab is de denktank van de Belastingdienst en heeft tot taak gekregen alle boodschappen van de Belastingdienst zo simpel en duidelijk mogelijk te communiceren. Daartoe verzinnen ze allerlei ’oplossingen’ om het makkelijker te maken. TITEL TOESLAGEN 267 GEÏNTEGREERDE C O M M U N I C AT I E

Media- en middelenstrategie

De grote verandering van de aard van de Belastingdienst vraagt om een grote media-inzet. Met televisie, radio, dagbladen, magazines en huis-aan-huisbladen wordt een stevig fundament gelegd waarin de overall boodschap gecommuniceerd wordt. Alle uitingen worden gekenmerkt door Toeslag-rood en een helder stramien. De nadruk van de media-inzet ligt op televisie (commercials en dag-tv) omdat daar ook het zwaartepunt van het mediagedrag van de doelgroep ligt.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken