PROVINCIE ZEELAND, CAMPAGNE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

PROVINCIE ZEELAND, CAMPAGNE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

Categorie
Personeel
Adverteerder
Provincie Zeeland
Bureau
KSM
Jaar
2008
Paginanummer
521

Doelstelling

Ontwikkel een arbeidsmarktcommunicatieconcept voor de provincie Zeeland wat uitgewerkt kan worden naar diverse middelen. De advertenties zijn de eerste uitingsvormen. Het concept moet de unieke kenmerken van de Provincie Zeeland communiceren en onderscheidend vermogen hebben binnen de ingezette media. Het concept moet concrete vacatures kunnen communiceren.

Doelgroep

Van starters op de arbeidsmarkt tot de ervaren/senior mensen. Van latent zoekenden tot actief zoekenden.

Concept

De letterlijke ruimte van Zeeland in beeld brengen en verbinden met de figuurlijke ruimte die je nodig hebt om je lekker in je baan te voelen. Aansprekende beelden van Zeeland weergeven in combinatie met een kopregel die de verbinding maakt met de beoogde sollicitant: “Zee, land en ...jij?” Uitnodigend en passend.

Media- en middelenstrategie

Naast de geplande inzet van jaarpublicaties om een herkenbaar beeld op te bouwen ook adhoc inzet in landelijke en regionale dagbladen en vakbladen om specifieke vacatures te communiceren.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken