NEDERLAND LEEFT MET WATER. HOE DOEN WE DAT TOCH?

NEDERLAND LEEFT MET WATER. HOE DOEN WE DAT TOCH?

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
Rijksoverheid/Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Bureau
Roorda Reclamebureau
Jaar
2008
Paginanummer
392

Doelstelling

De betrokkenheid bij en interesse in het waterbeleid van de Nederlandse overheid bij de Nederlanders verhogen om draagvlak te creëren voor beslissingen omtrent waterbeheersing.

Doelgroep

Nederlands publiek vanaf 12 jaar met bijzondere aandacht voor groep 12-18 jaar.

Concept

Water en Nederland zijn nauw verbonden. Nederland heeft door jarenlang omgaan met water dan ook een rijke geschiedenis en expertise in waterbeheersing opgebouwd. Schoon water en droge voeten zijn door klimaatverandering niet meer vanzelfsprekend. Omgaan met water houdt nooit op. De interesse in water bij Nederlanders is echter laag ondanks dat we er allemaal bij betrokken zijn en steeds meer worden geconfronteerd met de consequenties van waterbeleid. Om de interesse te wekken en betrokkenheid te vergroten is er een element gecreëerd dat de ultieme metafoor is voor Nederland en water: een vlot in de vorm van Nederland. Dé metafoor van water, balans en evenwicht. Het vertelt op eenduidige en herkenbare wijze een verhaal dat de bevolking betrokken maakt: we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Nederland. Het element vormt de rode draad in alle communicatieuitingen en wordt hiermee een herkenbaar communicatie-icoon dat zorgt voor een consistente geïntegreerde aanpak.

Media- en middelenstrategie

Voor massaal bereik en het creëren van draagvlak worden massamedia als televisie, radio en print ingezet. Voor de één-op- één benadering worden live events ingezet. Hier worden burgers speels geconfronteerd met waterbeleid, dat in iedere regio anders is, om persoonlijke betrokkenheid te vergroten. Banners en websites worden ingezet voor interactie met de bevolking. Inspraak: burgers kunnen hun mening geven over waterschapsplannen in hun regio. Daarnaast worden ze gestimuleerd deel te nemen aan de Waterschapsverkiezingen.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken