Meer veiligheid op straat

Meer veiligheid op straat

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Rijksoverheid/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bureau
N=5 + KONG
Jaar
2010
Paginanummer
406

Doelstelling

De bereidheid vergroten om in te grijpen bij agressie op straat, vooral als het gericht is tegen mensen met een publieke taak.

Doelgroep

Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Concept

Veiligheid heb je zelf in de hand. Dat is de kernboodschap van alle veiligheidscampagnes van de overheid. Voor deze campagne is dit vertaald naar: Meer veiligheid op straat heb je zelf in de hand. Want weinig omstanders grijpen in bij agressie op straat. Veel mensen willen dit wel, maar weten vaak niet hoe ze veilig kunnen ingrijpen. De gevolgen van het niet ingrijpen voor het slachtoffer duren vaak levenslang. Door deze gevolgen te laten zien, speelt de campagne in op het verantwoordelijkheidsgevoel van omstanders. Vervolgens communiceert de campagne tips (handelingsperspectieven) die duidelijk maken hoe omstanders veilig en effectief kunnen ingrijpen.

Media- en middelenstrategie

De campagne van 2009 is in 2010 voortgezet en uitgebreid. Tv en radio zijn opnieuw ingezet om de tips op emotionele en impactvolle wijze bij heel Nederland bekend te maken. Ook de interactieve banners zijn opnieuw ingezet om mensen online in een situatie te brengen waarin ze getuige zijn van agressie, waardoor ze voelen dat ze moeten ingrijpen. Nadat ze een keuze maakten uit een drietal handelingsperspectieven, maakte de banner duidelijk hoe er ingegrepen kan worden. Deze interactieve benadering is in 2010 verder uitgewerkt. Onder andere door interactieve billboards op drukbezochte pleinen in Amsterdam en Rotterdam, die voorbijgangers letterlijk in de rol plaatsten van de passieve getuigen van agressie en hen zo prikkelden om voortaan in te grijpen. Daarnaast konden mensen aan hun sociale netwerk laten zien dat zij agressie niet tolereren en bereid zijn om in te grijpen door het 'ik grijp in'-icoon te plaatsen op hun profielfoto in sociale media als Facebook, Hyves en Twitter. In de maanden april en november stonden op deze manier 40.000 mensen achter de campagne.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken