MEER PERSPECTIEF

MEER PERSPECTIEF

Categorie
Personeel
Adverteerder
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Bureau
PPGHJWT
Jaar
2005
Paginanummer
437

Doelstelling

Werven van talentvolle en ambitieuze medewerkers en het profileren van de VU als aantrekkelijke werkgever. De

Doelgroep

Personeel op alle niveaus, van wetenschappelijk personeel (wp) tot ondersteunend en beheer personeel (obp).

Concept

In het verlengde van de corporate en de studentenwervingscampagne is vertaalslag gemaakt naar arbeidsmarktcommunicatie. ‘Meer perspectief’ betekent hier dat de VU medewerkers alle ruimte biedt om zich te ontplooien. Zij worden gestimuleerd buiten de gebaande paden te denken en te werken (multidisciplinair) en zo een bredere blik te ontwikkelen.

Media- en middelenstrategie

Overzichtsadvertentie voor dagblad, advertentie voor vakblad met vaste corporate elementen en variabele facultaire invulling, mini-advertentie voor generieke functies in lagere salarisschalen.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken