LEREN & WERKEN

LEREN & WERKEN

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van SZW
Bureau
ARA
Jaar
2009
Paginanummer
416

Doelstelling

De regering stimuleert werkenden en werklozen om in hun arbeidzame leven te blijven leren. Een van de middelen om dit te stimuleren is het Ervaringscertificaat; een overzicht van wat iemand nu weet en kan. Om dat te bepalen wordt gekeken naar wat er in praktijk is bijgeleerd. Een Ervaringscertificaat is dus, naast je eventuele diploma’s, het bewijs van je kwaliteiten. Met het Ervaringscertificaat kan je (potentiële) werkgever inzicht krijgen in je competenties en kan je zelf sneller een diploma halen, omdat je hiermee vrijstellingen kunt krijgen voor opleidingen. De campagne moet het Ervaringscertificaat bekend maken en traffic genereren. De geprognosticeerde naamsbekendheid is ruimschoots gehaald evenals de verwachte traffic.

Doelgroep

Primair algemeen publiek van 18 jaar en ouder. Secundair werknemers en werkzoekenden.

Concept

Bijna alle kennis en vaardigheden waarover mensen in hun werk beschikken, leren ze op hun werk. Je groeit veel harder dan je denkt. Als je die groei kunt aantonen heeft dat voordelen: je staat sterker in je werk, je krijgt Medewerker kantoor VO: In ons werk doen we heel wat ervaring op. En daar groeien we van. Medewerker: Vijftien jaar geleden ben ik hier begonnen op kantoor. Ik ben nu zo ervaren dat ik wel chef kan worden. VO: Werkervaring kun je nu laten vastleggen. In een Ervaringscertificaat. Handig, voor ’n volgende stap in je werk. Kijk op lerenenwerken.nl Je groeit harder dan je denkt. Vraag je Ervaringscertificaat. Technicus VO: In ons werk doen we heel wat ervaring op. En daar groeien we van. Technicus: Na de MTS begon ik op de afdeling onderhoud. De praktijk blijkt een goeie leerschool. Ik zit nu bijna op HTS-niveau. VO: Werkervaring kun je nu laten vastleggen. In een Ervaringscertificaat. Handig, voor ’n volgende stap in je werk. Kijk op lerenenwerken.nl Je groeit harder dan je denkt. Vraag je Ervaringscertificaat. makkelijker een andere baan en je hebt recht op vrijstellingen bij opleidingen. Het concept draait om mensen die gegroeid zijn omdat zij ervaring hebben opgedaan in de praktijk. Ervaring die vastgelegd kan worden in hun Ervaringscertificaat. De themaregel: Je groeit harder dan je denkt. Op TV en in videobanners zien we mensen in hun werksituatie, die een groeispurt doormaken, of beduidend groter zijn dan hun collega’s. Groei die ze kunnen aantonen als ze hun Ervaringscertificaat aanvragen. Via supers vertellen we de drie voordelen daarvan. De ‘groeivisuals’ vinden we ook terug op de site en in het foldermateriaal. In print laten we mensen zien die, doordat ze gegroeid zijn, klem zitten in een ruimte. Hun Ervaringscertificaat kan de start zijn van verdere ontplooiing.

Media- en middelenstrategie

TV, radio, internet, site, banners, print, outdoor (bus), folders (gericht op werknemers en werkgevers).
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken