Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bureau
Publicis Amsterdam
Jaar
2006
Paginanummer
402

Nominatie 2006

Doelstelling

Bekendmaken van de datum van de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 en het bevorderen van de opkomst.

Doelgroep

Alle stemgerechtigden, met een accent op de groep van 18 tot 20 jaar, die voor de eerste keer mag gaan stemmen.

Concept

Mensen stemmen massaal bij programma’s als Idols en Big brother. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar het om de eigen leefomgeving gaat, stemmen relatief weinig mensen. Met die tegenstelling hebben we Nederland geconfronteerd. U stemt graag? Stem dan ook op 7 maart. De gemeenteraadsverkiezingen. U heeft het voor het zeggen.

Media- en middelenstrategie

Naast tv- en radiozendtijd van Postbus 51wordt aanvullend internet ingezet, waarbij er een zwaar accent ligt op het bereiken van jongere kiezers die voor de eerste maal hun stem mogen gaan uitbrengen. Hiernaast vervaardigen we diverse middelen (abri’s, advertenties, folders, onlinebanners, etc.) die gemeentes via een digitale toolkit kunnen downloaden voor gebruik in lokale media.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken