Geef kinderen hun spel terug

Geef kinderen hun spel terug

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
SIRE
Bureau
Alfred
Jaar
2011
Paginanummer
334

Nominatie 2011

Doelstelling

SIRE wil het gedrag langs de lijn bij jeugdsport veranderen door ouders en begeleiders zich te laten realiseren dat hun gedrag het spelplezier (en daarmee ook de fysieke en mentale ontwikkeling) van (hun) kinderen in de weg kan staan. Met deze campagne wil SIRE mensen bewust maken van het probleem en het bespreekbaar maken. Want 46% van de ouders ergert zich aan het gedrag van andere ouders, slechts 15% durft hen erop aan te spreken en 4% zegt er wel eens op aangesproken te zijn.

Doelgroep

Ouders van sportende kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar en secundair begeleiders en coaches.

Concept

57% van de ouders erkent dat opgekropte doordeweekse stress de belangrijkste oorzaak is van hun negatieve gedrag langs het veld. Vandaar dat dit het uitgangspunt is geworden van de creatieve invulling. Met de themaregel "Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis" wordt op speelse wijze de spiegel voorgehouden. En met de logische vraag "Hoe was je week?" wordt dit gedrag bespreekbaar gemaakt.

Media- en middelenstrategie

Aansluitend op de start van het sportseizoen is de campagne multimediaal ingezet. De aanjagers van de campagne waren tv en radio, gevolgd door boarding, print en online, waarbij veel aandacht aan social media. Sportclubs zijn betrokken met een promotiepakket en in PR hebben talloze prominente sporters hun bijdrage geleverd. Kortom, een volledig geïntegreerd programma. Allemaal te zien op www.geefkinderenhunspelterug.nl.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken