Dwaande

Dwaande

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Noordoost Fryslân
Bureau
Open communicatiebureau
Jaar
2011
Paginanummer
378

Doelstelling

De communicatiedoelstelling is om Noordoost Fryslân als merknaam, en dus toeristische bestemming, te vestigen. Waarbij we trots en enthousiasme stimuleren bij bewoners en ondernemers en anderzijds zorgen voor een top-of-mind positie bij de doelgroep van buiten de regio. Zodat Noordoost Fryslân meer dan nu wordt overwogen in het keuzeproces van een dagje, weekendje of weekje weg. De marketingdoelstelling is om interne verbondenheid te stimuleren onder de inwoners van de regio waarbij bestaande marketinginitiatieven aan elkaar gekoppeld worden en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. Daarnaast het genereren van traffic naar Noordoost Fryslân voor de doelgroep van buiten de regio. Hiermee zetten we sterk in op het ontwikkelen van actiematige componenten in en rond de regio en vormt de campagne de kapstok waar partijen bij kunnen aanhaken qua product en productontwikkeling.

Doelgroep

Inwoners en ondernemers in Noordoost Fryslân en toeristische bezoekers van de regio.

Concept

Noordoost Fryslân is van oudsher de regio met de meeste legenden en verhalen(vertellers) van Nederland. Er gebeurde veel. Nog steeds is men erg actief in dit mooie gedeelte van Friesland. 'Dwaande' noemen ze dat, Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. En dit woord, dat in het Nederlands klinkt als 'wanen' of '(weg)dromen', staat centraal in de campagne. Net als vroeger laten we bewoners, ondernemers én bezoekers, hun eigen verhaal vertellen. Maar nu digitaal. Via met name de sociale media zoals Twitter en blogs, ondersteund met snapshot-achtige foto's, nemen we mensen mee langs de bijzondere plekjes van Noordoost Fryslân. En die zijn echt mooi.

Media- en middelenstrategie

Print, online, social media, outdoor, guerrilla

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken