Adviseren

Adviseren

Categorie
Business-to-Business
Adverteerder
RABOBANK NEDERLAND
Bureau
Ogilvy & Mather Amsterdam
Jaar
2015
Paginanummer
54

Nominatie 2015

Doelstelling

De overkoepelende doelstelling voor onze 'Aandeel in elkaar'-campagnes is vertrouwen herwinnen. Primaire doelstelling voor deze specifieke campagne is laten zien dat we er echt zijn voor ondernemers en een aandeel nemen in hun ambities.

Doelgroep

Ondernemend Nederland. Van starters tot ondernemers die internationale stappen willen maken.

Concept

We geloven in de passie en ambitie van ondernemers en committeren ons daar daadwerkelijk aan. We laten dit zien aan de hand van een echt klantverhaal en tastbare activaties. Dankzij deze echtheid wint het verhaal aan geloofwaardigheid, is de rol van de Rabobank onbetwistbaar en kan onze doelgroep zich makkelijker identificeren en ervaren wat 'een aandeel in elkaar' inhoudt. Dat zien we duidelijk in de TVC met de 'Jopenbier-case'. Bierbrouwer Michel kan zijn internationale ambities waarmaken met hulp van de Rabobank, maar vooral dankzij de ondersteuning van zijn vrouw en inmiddels ook zakenpartner Lydian. De Rabobank snapt dat voor deze ondernemer de partner onmisbaar is en de bank een belangrijke maar bescheiden rol heeft in het succes. De TVC wordt geflankeerd met activaties die benadrukken dat we niet alleen geloven in de passie en ambitie van ondernemers maar daarin ook echt een aandeel nemen. Voor startende ondernemers met lokale bijeenkomsten, waarbij starters worden gekoppeld aan ervaren ondernemers. En met het optimaliseren van het online platform rabobank.nl/ikgastarten. Voor ondernemers met internationale plannen waren er o.a. online masterclasses 'internationaal ondernemen'.

Media- en middelenstrategie

Met tv om snel bereik op te bouwen, werd de visie van 'een aandeel in elkaar' ook snel concreet voor ondernemers. Heel Nederland weet nu dat de Rabobank ondernemers met raad en daad bijstaat en daarbij oog heeft voor de mensen in en achter de onderneming.
Daarbij werden er tag-ons ingezet voor rabobank.nl/ikgastarten en Rabobank International Desks. Dit kwam ook terug op radio, online, social, in pr en met lokale middelen zoals het eerdergenoemde Ondernemerscafé.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken