Aanleverspecificaties

Aanlevering campagne
Het aanleveren van een campagne uit 2018 voor het SAN Jaarboek bestaat uit het invullen van vier onderdelen, waarin de teksten en gegevens van respectievelijk de ‘Campagne’, het ‘Bureau’, de ‘Adverteerder’ en ‘Overig’ kunnen worden ingevoerd en een vijfde onderdeel waarin je de beelden kunt uploaden. Verder zijn er nog drie onderdelen ‘Opmaak’, ‘Online opmaak’ en ‘Audio & Video’. Bij het laatst genoemde onderdeel kun je het AV materiaal (Radio/TV) en/of Casestory’s uploaden.

Download HIER Formulier inzending SAN Jaarboek 2018.pdf met alle details als aantal tekens etc. (HIER Word versie).

Aanlevering tekst
In de productiesite vind je twee onderdelen:

  1. de contact- en reserveringsgegevens
  2. het gedeelte met alle teksten en gegevens van jouw campagne

De contactgegevens worden gebruikt om je van de voortgang op de hoogte te houden.

In het campagnegedeelte kunnen alle gegevens van je campagne worden ingevoerd. Gedurende het invoeren van alle gegevens heb je de mogelijkheid om (op ieder gewenst moment) een proefopmaak van je campagne te genereren. De ingevoerde tekst en eventueel aanwezig beeld worden in deze proefopmaak opgenomen. Aan de hand van deze proefopmaak heb je, reeds tijdens het invoeren van de gegevens, inzicht in de lengte van de ingevoerde teksten.
LET WEL: Deze proef dient slechts als indicatie.

Aanleveren beelden
Het beeldmateriaal van de campagne dient als certified PDF te worden geüpload. Mocht dit niet mogelijk zijn lever dan een drukwaardig PDF-bestand aan en gebruik als instelling PDF/X-1a.
Je kunt de beelden, per pagina, via de productiesite uploaden. Lever geen PDF met meerdere pagina’s aan, maar upload voor elke pagina een aparte PDF!

Verstuur je het materiaal liever per post dan dien je de digitale drager te sturen naar:
Kylian Prepress-Service, mevrouw Christa van Beem, Wethouder Vospad 31, 1107 DG AMSTERDAM.
Telefoon 020-36 59 147; e-mail: sanaccent@kylianps.nl

Op de digitale drager dienen de campagnenummers (worden automatisch aangemaakt door het systeem, bijv.: C…) duidelijk te zijn vermeld. Het verdient aanbeveling om de PDF-bestanden de naam van de campagne te geven gevolgd door een volgnummer. Bijvoorbeeld C001-1 (voor het beeld van de eerste pagina van Campagne 001) en C001-2 (voor het beeld van de tweede pagina van Campagne C001).

Voor het beeldmateriaal gelden de volgende specificaties:

Als alle gegevens volledig zijn ingevoerd en je de beelden hebt geüpload kan de campagne door de studio definitief worden opgemaakt. Door op de button “Verzenden” te klikken zal de proef zo spoedig mogelijk worden gemaakt en per email ter controle retour worden gezonden.

Een campagnepagina komt er als volgt uit te zien: Voorbeeld

Controlemomenten campagne
Alle aangeleverde campagnes worden inhoudelijk gecontroleerd door de SAN. Bij eventuele onduidelijkheden wordt contact opgenomen.

Al het beeldmateriaal wordt gecontroleerd door de studio. Bij afwijking van de hierboven vermelde specificaties zal contact met de inzender worden opgenomen. Hierbij kan worden gevraagd materiaal opnieuw aan te leveren. Zie hiervoor onderstaand ook de paragraaf over de kostenspecificaties.
Als je via de productiesite jouw campagne voor definitieve opmaak hebt aangeboden zal hiervan een PDF-proef (in lage resolutie) per email aan je worden toegezonden. Je dient deze proef te accorderen.

 Bij de PDF-proef wordt verder uitgelegd hoe je deze kunt controleren en terugzenden.

Kostenspecificaties
In de beschrijving hierboven wordt uitgegaan van een complete aanlevering van tekst- en beeldmateriaal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor additionele werkzaamheden worden de volgende stelposten gehanteerd
(exclusief BTW):