Van Campagne naar Champagne…

Van Campagne naar Champagne…

Stuur nu in voor dé vakprijzen van het jaar
Effectieve en creatieve reclamecampagnes verdienen het mooiste compliment: een SAN Accent. Toegekend door marketing en communicatie professionals die werkzaam zijn bij adverteerders. Het hoge niveau van de jury geeft glans aan elke SAN Accent. Dit zijn de enige vakprijzen van adverteerders, vóór adverteerders.

Nieuw: Categorie EXCELLENT
Van Business-to-Business tot Corporate, van Personeel tot Retail… voor elke categorie is er een afzonderlijke jury en zijn er afzonderlijke bekroningen.
Vanaf dit jaar vervangt de categorie EXCELLENT de categorie Geïntegreerde Communicatie.
De jury bestaat uit de 20 juryvoorzitters van de overige categorieën! In deze nieuwe overkoepelende categorie maken de beste campagnes kans, náást een Accent in hun eigen categorie, ook nog eens bekroond te worden met een SAN Accent EXCELLENT.

Stuur in en win
Dit zijn de categorieën voor 2012: Business-to-Business, Corporate, Dienstverlening, Dienstverlening Financieel, Durables, Fast Moving, Non-Profit/Overheid, Personeel, Retail,
Vrije Tijd. Naast de door u gekozen categorie kunt u, zoals gezegd, nu ook inzenden voor de overkoepelende categorie EXCELLENT.

Reserveer uw pagina’s in het SAN Jaarboek 2012
Tot uiterlijk 20 december 2012 kunt u één of meer pagina’s reserveren in het SAN Jaarboek 2012. Ga naar www.sanaccent.nl en kijk bij ‘Jaarboek’. U kunt ook reserveren via ons externe bureau RSM : 020 – 305 05 50. Zij geven u alle informatie over de mogelijkheden, tarieven en kortingen.


 

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken