DE SPIEGEL VAN PAUL SCHNABEL

DE SPIEGEL VAN PAUL SCHNABEL

Bij onze hoofdsponsor De Persgroep Nederland heeft Prof. Dr. Paul Schnabel op donderdagavond 19 januari 2017 zijn kijk gegeven op een gedegen juryproces en de rol die een voorzitter hierin speelt.  Met zijn ‘weetjes’ uit de voorzitters praktijk een prachtig en inspirerend pleidooi voor onze 22 SAN juryvoorzitters als aftrap voor het jureringsseizoen 2016-2017. Hoofdredacteur van de Volkskrant Philippe Remarque deelde zijn realistische blik en visie op de ontwikkelingen binnen de mediawereld zowel online als offline. Vanzelfsprekend werden de aanwezige juryvoorzitters gebriefd over het jureren en het begeleiden van het juryproces door SAN bestuurslid Léontine Admiraal (PwC). Alles bij elkaar een bijzonder nuttige en informele bijeenkomst waar ook wij langs deze weg gastheer Willem-Albert Bol van De Persgroep Nederland voor willen bedanken.

Foto: Prof. Dr. Paul Schnabel en SAN voorzitter Paul Geraeds

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken