SAN New Kids on the Block 2017

SAN New Kids on the Block 2017

Deze week laatste kans om je aan te melden: Jonge bureaus max. 3 jaar oud! Drie jaar geleden hebben FONK en B&BA, de ‘Founding fathers’ (Nicolette Hulsebos, FONK) en het adviesbureau B&BA | Brand & Business Architects (Rob Benjamens en Fred Moolhuijsen) de SAN benaderd om de verkiezing van de nieuwe generatie bureaus in Nederland te adopteren. Dat heeft de SAN met veel plezier gedaan en nu voor het vierde jaar gaan wij hiermee van start nog steeds in nauwe samenwerking met hen! SNEL AANMELDEN In januari 2018 maken de SAN, B&BA en FONK een selectie van circa 30 jonge bureaus (digital, marketing, reclame, media, design, pr etc.) die het afgelopen jaar met kop en schouders boven de andere initiatieven uitstaken. Bureaus kunnen zich aanmelden tot 18 januari a.s. Uit de aanmeldingen en de door ons gescoute bureaus wordt de jaarlijkse Considerationlist vastgesteld. Hierbij zijn vijf criteria van belang: • Het bureau mag in zijn huidige samenstelling maximaal 3 jaar oud zijn (v.a. 2014) • De bureauformule heeft een bewezen trackrecord en is ‘Here to Stay’ • Het bureau is innovatief en vernieuwend • Levert werk dat er toe doet • Voor klanten die er toe doen VAN CONSIDERATIONLIST NAAR LONGLIST De Considerationlist wordt vervolgens door FONK (zowel online als offline) in clusters op fonkonline weergegeven. Aan de lezers van FONK wordt gedurende een week gevraagd te stemmen op hun favoriete kandidaat. Op basis van ‘meeste stemmen tellen’ volgt hieruit een alfabetische lijst met 10 tot maximaal 15 hoogst scorende bureaus (Longlist). B&BA, FONK en SAN kunnen uit de Considerationlist maximaal 2 bureaus een Wildcard geven. De bureaus op de Longlist wordt gevraagd een White Paper in te sturen die wordt doorgestuurd naar de leden van de Hoofdjury. VAN LONGLIST NAAR SHORTLIST De Hoofdjury komt in 2018 op dinsdag 27 maart bijeen bij B&BA om de inzendingen tegen het licht te houden en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst volgt een stemming waaruit de Shortlist ontstaat met maximaal 6 bureaus. Deze Shortlist wordt gepubliceerd op de SAN website, in FONK en tegelijkertijd worden de genomineerden ingelicht. VAN SHORTLIST NAAR FINALIST Op dinsdag 8 mei 2018 vindt de jurering plaats waarbij de Shortlist-kandidaten een presentatie geven van maximaal 10 minuten. Zowel de Hoofdjury als de Vakjury (allen adverteerders/SAN-juryleden) jureren in deze cruciale ronde. De weging is 50% Hoofdjury en 50% Vakjury. De drie finalisten worden dan op 8 mei gekozen en bekend gemaakt, maar de uiteindelijke winnaar wordt pas bekend bij de uitreiking SAN Accenten in Studio 21 op donderdag 31 mei 2018! AANMELDEN TOT 16 JANUARI A.S. Wil je dat jouw bureau in aanmerking komt voor de Considerationlist van SAN New Kids on the Block 2017? Mail je motivatie samen met een kopie inschrijving KvK (max. 3 jaar geleden; 2014 is nog mogelijk, daarvoor NIET) naar de SAN: info@sanaccent.nl en wie weet zie je dan jouw bureau in februari 2018 op de Considerationlist op fonkonline verschijnen? Aan inschrijven zijn geen kosten verbonden. Wèl vragen Hoofd- en Vakjury lef, doorzettingsvermogen en nauwkeurigheid als je wilt deelnemen aan het juryproces. Foto: Studio Gerry Hurkmans, de drie Finalisten van vorig jaar met leden van de Hoofdjury! LEES MEER en HIER OOK
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken