Juryleden ABC Accenten 2014

Juryleden ABC Accenten 2014

De Stichting Adverteerdersjury Nederland | SAN, is blij met de sterke delegatie vakgenoten die plaatsnemen in de ABC jury SAN Groot Accenten 2014:

A- Adverteerder van het Jaar, B- Bureau van het Jaar, C- Consistent Accent

Onder leiding van de onafhankelijke juryvoorzitter Prof. Gerlach Cerfontaine nemen de volgende personen plaats in de ABC Jury:
Adfo Groep: Roderick Mirande, Astrid Prummel en Luuk Ros 
BvA bestuur: Wil Giezenaar (Pon/Audi) en Mireille Spapens (Deloitte)
SAN bestuur: Jeroen Hubert (IKEA), Alex Phaff (Gamma) en Florien Vaessen (ABN AMRO).
Externe deskundigen: Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders) en Rik Riezebos (EURIB)

Drie Longlisten
De 20 SAN juryvoorzitters, van de 10 categorieën SAN Jaarboek 2014, krijgen als eerste de eervolle taak suggesties voor potentiele ABC kandidaten door te geven aan de juryleden. Daarna gaat de ABC jury aan de slag en na een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt sturen zij hun keuzes naar het SAN kantoor. Hieruit volgen, op basis van een rekenkundig gemiddelde, de eerste 3 x 10 Longlisten (zonder rangorde maar alfabetisch) en worden de ABC juryleden als eerste geïnformeerd. Pas nadat zij hun definitieve oordeel hebben geveld volgt publicatie van de 3 Longlisten op 3 april 2015.

Van Longlist naar Shortlist
De genomineerde adverteerders en bureaus krijgen de gelegenheid om op één of max. twee vel A4 hun argumenten te geven om de jury te kunnen overtuigen om op de Shortlist (van 3 genomineerden) te komen. Op 30 april a.s. bepaalt de ABC jury wie er definitief een plaats krijgen op één van de drie Shortlisten. Publicatie 1 mei 2015. 

Van Shortlist naar Winnaar
De 3 x 3 Shortlist kandidaten presenteren zich op 12 mei a.s. aan de ABC jury bij PwC te Amsterdam. Als de negen presentaties achter de rug zijn gaat de jury direct in beraad om te bepalen wie de uiteindelijke ABC winnaars zijn. Deze worden bekend gemaakt tijdens de uitreiking SAN Accenten 2014 op 28 mei 2015 in Studio 21 te Hilversum.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken