YOURI

YOURI

Categorie
Dienstverlening
Adverteerder
NUON RETAIL
Bureau
N=5
Jaar
2005
Paginanummer
142

Nominatie 2005

Doelstelling

Kinderen bewust leren omgaan met energie en aan te zetten hun ouders te stimuleren zuiniger om te gaan met energie. Met als achterliggende doelstelling Nuon te positioneren als een dienstverlener die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.


Doelgroep

Primair: kinderen van 6-12 jaar. Secundair: meekijkende ouders en volwassenen.


Concept

Iedereen weet -en zelfs kinderen weten- dat je bewust om moet gaan met energie, maar als puntje bij paaltje komt, doe je het niet. Nuon heeft gezocht naar een nieuwe en originele manier om energiebesparing op de agenda te krijgen door zich te richten op kinderen. Vanuit de gedachte jong geleerd is oud gedaan, zijn de broertjes Youri en Sven in het leven geroepen. Youri is een stoere, oudere broer en Sven zijn sidekick die het regelmatig moet ontzien. Beide broertjes maken duidelijk hoe simpel het is om energie te besparen. Natuurlijk zonder met de vinger te gaan wijzen. De sfeer van de commercial is zoveel mogelijk gebaseerd op de sfeer uit echte kinderfilms om zo authentiek mogelijk te zijn.


Media- en middelenstrategie

Televisie als hoofdmedium met een volledige focus op uitzending rond kinderprogramma’s op Jetix, Nickelodeon, Zeppelin en Zapp. In lijn met de strategie zijn de commercials ingezet als een kinderserie met elke week een nieuwe commercial. Na gebleken succes werd de serie daarna nogmaals herhaald. Naast een online bannercampagne is er een speciale site www.poweryouri.nl ontwikkeld, waar onder meer informatie voor spreekbeurten kan worden gekregen, spelletjes kunnen worden gespeeld en waar een koppeling is gelegd met lespakketten voor basisscholen. Marketing PR rondom de campagne was gericht op onderzoek naar energiebewust gedrag bij kinderen. Dit heeft onder meer geleid tot een item in het Jeugdjournaal.


Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken