Wie kan de Landmacht aan?

Wie kan de Landmacht aan?

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
Koninklijke Landmacht
Bureau
Publicis Amsterdam, Maximum
Jaar
2006
Paginanummer
314

Nominatie 2006

Doelstelling

De kwaliteit van de kandidaten voor een baan bij de Koninklijke Landmacht blijvend verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwantiteit.

Doelgroep

Primair: (vmbo’ers met diploma of in laatste jaar opleiding) In 2006 diende er een extra accent gelegd te worden op de werving van vrouwen en potentieel leidinggevenden met een mbo+-opleiding.

Concept

In een krapper wordende arbeidsmarkt is het verleidelijk om de kwalitatieve eisen van sollicitanten naar beneden bij te stellen. De Koninklijke Landmacht blijft echter streng selecteren. Door selectie de ingang van de campagne (‘ben jij geschikt?’) te laten zijn maakt de Landmacht vanaf het eerste moment duidelijk dat de lat hoog ligt. Deze selectieve houding benadrukt de kracht van de Landmacht en maakt de Landmacht aspiratief.

Media- en middelenstrategie

Selectiviteit en een geïntegreerde aanpak vormen de kernwoorden van de mediastrategie. Er wordt selectief tv ingezet. Primair de jongerenkanalen zoals TMF en MTV. Daarnaast worden redactioneel jongerenmagazines ingezet en wordt het campagnebereik verder vergroot door outdoorinzet op doelgroeprelevante posities zoals stations (vloerstickers) en selectief ingezette abri’s in de directe nabijheid van scholen. Alle respons wordt gekanaliseerd naar internet. De internetsite vangt die op, vult de selectieve werving verder in en geeft een directe informatie- en sollicitatiemogelijkheid. Resultaat: In 2006 heeft de Koninklijke Landmacht, ondanks een sterk aantrekkende arbeidsmarkt, haar aanstellingsopdracht nagenoeg gehaald. Het accent op vrouwen en leidinggevenden heeft eveneens tot goede resultaten geleid. De kosten per sollicitant in 2006 zijn met 80% gedaald t.o.v. het benchmarkjaar 2002 (het laatste campagnejaar voordat de nieuwe campagne startte). RVD-trackingonderzoek geeft aan dat de campagne zeer goed gewaardeerd wordt en bijdraagt aan het imago van de Landmacht als werkgever.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken