WIE KAN DE LANDMACHT AAN?

WIE KAN DE LANDMACHT AAN?

Categorie
Personeel
Adverteerder
KONINKLIJKE LANDMACHT
Bureau
Publicis Amsterdam/ Maximum
Jaar
2005
Paginanummer
410

Nominatie 2005

Doelstelling

De kwaliteit van de instroom naar de Landmacht blijvend verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwantiteit.

Doelgroep

(V)mbo-ers in hun laatste schooljaren.

Concept

Sinds lange tijd stijgt in 2005 het aantal vacatures. De druk op de arbeidsmarkt neemt daardoor weer iets toe. Met een verhoogde wervingsdoelstelling van 5.000 soldaten/korporaals en officieren is de verleiding dan groot om de kwalitatieve eisen van sollicitanten naar beneden bij te stellen. We handhaven de strategie van selecterend werven, waarmee we de doelgroep vanaf het eerste moment duidelijk maken dat de lat bij de Koninklijke Landmacht hoog ligt: we scheiden het kaf van het koren. Zo is in het laatste kwartaal van 2005 de rijbewijsmaatregel geïntroduceerd, waardoor aangestelden de mogelijkheid krijgen hun rijbewijs te halen. Door dit aanbod direct te koppelen aan de selecterende boodschap ‘als je geschikt bent, dan kun je je rijbewijs halen’, versterken we opnieuw de zelfselectie. In alle onderdelen van de campagne leiden we de doelgroep naar een speciale website, waar de TITEL WIE KAN DE LANDMACHT AAN? 411 waardoor de boodschap wordt versterkt: ‘alleen wanneer je geschikt bent, kun je je rijbewijs halen’. Er is gericht gekozen voor jongerenzenders en selectieve jongerenmagazines. In alle middelen wordt verwezen naar de informatieve zelfselectiesite ikkandelandmachtaan.nl. Deze wervingssite telde in 2005 ruim 300.000 unieke bezoekers. PERSONEEL respondent zichzelf de vraag stelt ‘ben ik geschikt voor de Landmacht?’. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat de Landmacht in 2005 voor het eerst in haar geschiedenis als beroepsleger de aanstellingsopdracht heeft behaald: er werden in 2005 ruim 5.000 militairen aangesteld. De communicatiekosten daalden met 80% (!) ten opzichte van referentiejaar 2002.En, niet onbelangrijk, de kwaliteit van de instroom is sterk verbeterd.

Media- en middelenstrategie

Massamedia worden selectief ingezet. De ‘rijbewijs’-commercials worden als tag-on ingezet
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken