Wat heeft uw zaak nodig?

WIJN & STAEL ADVOCATEN / TRUE

award
Winnaar 2016

Bekijk deze campagne op pagina 60 van het SAN Jaarboek 2016.

Adverteerder
WIJN & STAEL ADVOCATEN
Bureau
TRUE
Account
TRUE
Copy
TRUE
Art
TRUE
Strateeg
TRUE
Opdrachtgever
Wijn & Stael Advocaten (Else Loes Pasma en Koen Rutten)
Film/Productiemaatschappij
hazazaH
Editor
Ambassadors
Muziek
Ernst Reijseger
Fotografie
Krijn van Noordwijk
Nominatie
ja
Winnaar
ja
Bekijk ook andere cases van deze adverteerder
Meer van WIJN & STAEL ADVOCATEN
Bekijk ook andere cases van dit bureau
Meer van TRUE
Word geïnspireerd door winnaars in de categorie Business-to-Business
Meer Business-to-Business winnaars

Business-to-Business

Doelstelling

Commerciële communicatie in de advocatuur is een vrij onontgonnen gebied. Positionering en specialisatie in de branche is gemeengoed, maar van een onderscheidende profilering van individuele advocatenkantoren is nauwelijks sprake. Als middelgroot, landelijk opererend advocatenkantoor telt Wijn & Stael 35 advocaten en staat daarmee qua omvang op nummer 48 in de top 100. Tot voor kort beperkte de communicatie zich tot sponsoring van culturele en sportieve organisaties/evenementen, zichtbaarheid in lokale en vakinhoudelijke netwerken en relatie-events. In de komende jaren wil het van oudsher bekende kantoor Wijn & Stael zich manifesteren met een nieuw en onderscheidend elan. Doelstelling van de campagne 'Wat heeft uw zaak nodig?' was het genereren van kwalitatieve groei en de daaruit voortvloeiende omzet. De menselijke factor moest in aansluiting met de historie van het kantoor centraal staan, waarbij Wijn & Stael duidelijk een eigen 'smoel' moest krijgen.

Doelgroep

Primair: mkb in Nederland > 250 werknemers, Secundair: grootbedrijf gevestigd in de eigen regio Utrecht.

Strategie/Concept

Elke zaak heeft zijn eigen dynamiek. De advocaten van Wijn & Stael zijn als geen ander in staat die dynamiek aan te voelen en er juridisch op een onderscheidende en geheel eigen wijze op in te spelen. De key visual van iedere uiting, zowel print als film, is een advocaat die zich kleedt in de klassieke iconische toga met bef. Plotseling start de advocaat een dans-, slag-, aanvals- of schijnbeweging en transformeert zich in diezelfde beweging tot een ballerina, honkballer, schermer en American football-speler. En weer terug. Dit om uit te beelden hoe de advocaten van Wijn & Stael zich op verschillende manieren kunnen manifesteren als de zaak daar strategisch om vraagt. De uitingen worden afgesloten met de pay-off: 'Wat heeft uw zaak nodig?'

Media- en middelenstrategie

Print in landelijke opiniebladen; online, specifiek ingezette social-videoposts op linkedIn en SEA/SEO voor websitevindbaarheid.

Volgend jaar als winnaar op het podium? Stuur je case in!

Case insturen