Wat heeft uw zaak nodig?

Wat heeft uw zaak nodig?

Categorie
Corporate, Employer Branding & Internal Communication
Adverteerder
WIJN & STAEL ADVOCATEN
Bureau
TRUE
Jaar
2016
Paginanummer
96

Winnaar 2016

Doelstelling

Commerciële communicatie in de advocatuur is een vrij onontgonnen gebied. Positionering en specialisatie in de branche is gemeengoed, maar van een onderscheidende profilering van individuele advocatenkantoren is nauwelijks sprake. Als middelgroot landelijk opererend advocatenkantoor telt Wijn & Stael 35 advocaten en staat daarmee qua omvang op nummer 48 in de top 100. Tot voor kort beperkte de communicatie zich tot sponsoring van culturele en sportieve organisaties/evenementen, zichtbaarheid in lokale en vakinhoudelijke netwerken en relatie-events. In de komende jaren wil het van oudsher bekende kantoor Wijn & Stael zich manifesteren met een nieuw en onderscheidend elan. Doelstelling van de campagne 'Wat heeft uw zaak nodig?' was om de kwaliteit en mentaliteit van de organisatie op een krachtige wijze zichtbaar te maken. Van een nieuw logo en website tot een corporate merkcampagne.

Doelgroep

Primair: mkb in Nederland > 250 werknemers. Secundair: grootbedrijf gevestigd in de eigen regio Utrecht. Tertiair: particulieren en studenten.

Concept

Elke zaak heeft zijn eigen dynamiek. De advocaten van Wijn & Stael zijn als geen ander in staat die dynamiek aan te voelen en er juridisch op een onderscheidende en geheel eigen wijze op in te spelen. De key visual van iedere uiting, zowel print als film, is een advocaat die zich kleedt in de klassieke iconische toga met bef. Plotseling start de advocaat een dans-, slag-, aanvals- of schijnbeweging en transformeert zich in diezelfde beweging tot een ballerina, honkballer, schermer en American football-speler. En weer terug. Dit om uit te beelden hoe de advocaten van Wijn & Stael zich op verschillende manieren kunnen manifesteren als de zaak daar strategisch om vraagt. De spannende visuele uittredingen worden versterkt door auditieve unieke celloarrangementen.

Media- en middelenstrategie

Print in opiniebladen, videoposts via LinkedIn, eigen middelen en website en SEO/SEA.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken