Waardeer het. Repareer het.

Waardeer het. Repareer het.

Categorie
BRANDING 360°
Adverteerder
SIRE
Bureau
Dept
Jaar
2019
Paginanummer
420

Doelstelling

Kennis: bewustwording creëren dat we onnodig veel kapotte spullen weggooien (50 kilo per persoon per jaar), waarvan een groot deel nog gerepareerd kan worden. Houding: zelf repareren geeft niet alleen voldoening en maakt je trots, maar is ook goed voor het milieu en je portemonnee. Gedrag: consumenten stimuleren om zelf aan de slag te gaan met repareren.

Doelgroep

Heel Nederland

Merkomschrijving

SIRE zet middels campagnes maatschappelijke issues op de kaart en wil daarmee mensen wakker schudden, aanzetten tot nadenken en in beweging krijgen.

Concept

Waardeer het. Repareer het.' Een oproep aan Nederland (dat het repareren lijkt te zijn verleerd) om mensen bewust te maken van de waarde van hun spullen. Als iets kapot is, is het nog niet waardeloos. Zelf repareren geeft je daarnaast een gevoel van trots en voldoening. Centraal in de campagne staan vier producten die veelvuldig voortijdig afgedankt worden. In vier portretten geven we een poëtische ode aan een op het eerste oog afgeschreven ding. Hiermee leren we Nederland anders te kijken naar hun kapotte spullen. Repareerhet.nl helpt je vervolgens om van overweging over te gaan tot actie. De spraakgestuurde assistent stuurt je naar de voor jou makkelijkste oplossing: zelf repareren, samen repareren met het Repair Café of laten repareren door een specialist in de buurt.

Media- en middelenstrategie

TV, radio, bioscoop, outdoor en online zorgen voor een breed bereik. Dagbladen en magazines (advertenties en contentsamenwerking) voor verdieping. Op social voeren we de dialoog om het gesprek hierover te stimuleren. Relevante influencers helpen de boodschap verder verspreiden. PR biedt achtergronden en cijfers die de noodzaak voor deze campagne onderstrepen. Experts/wetenschappers onderschrijven het belang van dit onderwerp. Repareerhet.nl stimuleert én ondersteunt mensen om zelf aan de slag te gaan met reparaties. De vier korte films van 15" vormen het vaste format om relevante aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen. Allemaal in dezelfde herkenbare stijl: de campagnestem hoor je ook op de spraakgestuurde site en Google Home, je ziet op Facebook wat je op TV ziet, en digital outdoor is hetzelfde als de Instagram post.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken