VLAMMEN VOOR DE VRIJHEID

VLAMMEN VOOR DE VRIJHEID

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Amnesty International
Bureau
bakker | linssen id & Isobar
Jaar
2008
Paginanummer
424

Doelstelling

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de UVRM duidelijk maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, solidariteitsgevoel oproepen met mensen die niet vrij zijn, laagdrempelig handelingsperspectief bieden om dat solidariteitsgevoel te kanaliseren.

Doelgroep

Heel Nederland

Concept

Het onderwerp "mensenrechten" heeft een hoog abstractieniveau. Om desondanks een groep te activeren die groot genoeg is om uiteindelijk na conversie de achterliggende wervingsdoelstelling te halen, is een laagdrempelig thema bedacht waarmee kan worden ingespeeld op sociaal wenselijk gedrag: Vlammen voor de Vrijheid. Van de (belangeloze) medewerking van Bekende Nederlanders van verschillende signatuur is dankbaar gebruikgemaakt om de attentiewaarde te verhogen en het doelgroepoverstijgende belang en de breedte van de beweging te onderstrepen.

Media- en middelenstrategie

Om met een relatief bescheiden budget maximale impact te genereren is de VARA benaderd om als mediapartner te fungeren en op 10 december een themauitzending te wijden aan de verjaardag van de UVRM. Die uitzending was tevens startschot voor de rest van de campagne, waarin outdoor, TV, print, Amnesty actiegroepen op straat en search engine marketing zijn ingezet voor maximale zichtbaarheid, en social media en mobiel om een olievlekreactie te bewerkstelligen. Alle communicatie leidde naar de actiewebsite www.vlammenvoordevrijheid.nl

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken