#VERDER

#VERDER

Categorie
Retail
Adverteerder
SPAR
Bureau
De Combinatie van Factoren
Jaar
2019
Paginanummer
300

Doelstelling

Spontane en top-of-mind bekendheid & imago versterken, zodat vernieuwing SPAR bekend wordt. En zo traffic in winkels stijgt.

Doelgroep

Voorheen 1- en 2pers. huishoudens, nu 'Generatie V': iedereen die steeds #verder wil. Of dat nou om snelheid, gemak of ervaring gaat. Dus: consumentenbehoefte i.p.v. demografie centraal.

Merkomschrijving

SPAR is een Nederlands merk met internationaal ca 13.000 winkels van zelfstandige ondernemers. Geen supermarkt, maar een winkel voor dagelijks gemak, met 5 winkelformats, om de consument overal optimaal te bedienen.

Concept

SPAR is een winkel die verder gaat waar een supermarkt ophoudt. Zodat jij weer verder kan. Want de consument wil steeds meer beleven, maar heeft steeds minder tijd. Gemak is dus cruciaal. Zeker omtrent dagelijkse behoeften. Een consumer insight dat centraal staat in alles wat SPAR doet. De vernieuwde formats van SPAR spelen hier naadloos op in met overal een passend assortiment en innovatie op gemak, service, vers-beleving en kwaliteit. In deze 360° campagne brengen we deze nieuwe insteek tot leven met herkenbare situaties uit het leven van 'Generatie V', waarin we zien dat je door de gemaksoplossingen van SPAR zo weer #verder kunt. Visueel versterkt door een focus op beweging en een simpele rotatie van het SPAR-logo, dat als pijl 'verder' symboliseert.

Media- en middelenstrategie

Om Nederland-breed bekendheid & imago te versterken hebben we uiteenlopende middelen ingezet op een balans tussen bereik, frequentie en inhoud. De campagne is opgebouwd vanuit een online video concept. Snappy video's met wisselende thema's die naast online ook roulerend op tv zijn uitgezonden. Ondersteund door Facebook- en Insta- advertenties met wisselende formats (van Stories tot influencer campagne) en POS. Met location based mobiele actie advertenties hebben we extra ingezet op de awareness van de hoeveelheid SPAR-winkels. Ook hebben we in het straatbeeld de aanwezigheid van SPAR opvallend versterkt d.m.v. snelwegreclame en vrachtwagendesign. De online video's werden uitgezonden in twee flights met de zomervakantie als tussenperiode. Deze voor SPAR belangrijke commerciële periode hebben we slim overbrugd door inzet van billboarding en sponsoring van de klok, om zo toch aan de doelstellingen (top of mind, imago, traffic) te werken.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken