Vakblad voor Ouders

Vakblad voor Ouders

Categorie
Vrije Tijd
Adverteerder
Weekbladpers Tijdschriften
Bureau
HorvathSchenk
Jaar
2006
Paginanummer
520

Nominatie 2006

Doelstelling

Generen van losse verkoop en abonnementen

Doelgroep

J/M is het ‘Vakblad voor ouders’. De bladen richten zich op ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (J/M 4tot12) en met pubers (J/M Pubers)

Concept

J/M is bij de doelgroep nog onvoldoende bekend. Dat komt mede door de aparte naamgeving: J/M (Jongens/Meisjes). De communicatie is erop gericht de bekendheid met de titel en de betekenis ervan te vergroten en om abonnementen te werven. De uitingen spelen in op de redactionele context van de betreffende uitgave of op de periode van het (school)jaar. Soms is een incentive aan het abonnement verbonden, soms een prijskorting

Media- en middelenstrategie

De uitingen worden maandelijks geplaatst in een selectie van de eigen titels van Weekbladpers en periodiek als IM’s in een selectie van dagbladen en op Abri’s/Mupi’s
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken