Thank you for flying CIA

Amnesty International / bakker | linssen id

Bekijk deze campagne op pagina 386 van het SAN Jaarboek 2006.

Adverteerder
Amnesty International
Titel
Mensenrechtenorganisatie
Bureau
bakker | linssen id
Account
Judit de Graaff
Copy
Rob Linssen
Art
Maarten Bakker
Strateeg
Rob Linssen, Maarten Bakker
Opdrachtgever
Anneke Bosman, Garance Reus
Nominatie
nee
Winnaar
nee
Bekijk ook andere cases van deze adverteerder
Meer van Amnesty International
Bekijk ook andere cases van dit bureau
Meer van bakker | linssen id
Word geïnspireerd door inzendingen in de categorie Non-Profit & Overheid
Meer Non-Profit & Overheid inzendingen

Non-Profit & Overheid

Doelstelling

Primair: op de agenda zetten van illegale detentie en uitlevering van gevangenen door de Verenigde Staten, met medeweten van Europese landen. Secundair: bredere steun verwerven voor Amnesty’s strijd voor bescherming van mensenrechten in de oorlog tegen het terrorisme.

Doelgroep

Primair: opinieleiders. Secundair: mensen met voldoende vorming om oog te hebben voor (on)recht in de wereld en voldoende betrokkenheid om er iets aan te willen doen.

Strategie/Concept

De parate kennis over de feitelijke situatie ten aanzien van mensenrechtenschendingen in de ‘War on Terror’ is laag, de vooroordelen en emoties zijn des te groter. Daarom is besloten om te wachten op onomstotelijk bewijs uit eigen onderzoek, en dat vervolgens met maximale impact onder de aandacht te brengen.

Media- en middelenstrategie

1/1 pagina full colour Volkskrant en NRC Handelsblad i.v.m. nieuwswaarde en uitstraling van commitment, aangevuld met Metro om een jonger publiek te bereiken.

Volgend jaar als winnaar op het podium? Stuur je case in!

Case insturen