Thank you for flying CIA

Thank you for flying CIA

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Amnesty International
Bureau
bakker | linssen id
Jaar
2006
Paginanummer
386

Doelstelling

Primair: op de agenda zetten van illegale detentie en uitlevering van gevangenen door de Verenigde Staten, met medeweten van Europese landen. Secundair: bredere steun verwerven voor Amnesty’s strijd voor bescherming van mensenrechten in de oorlog tegen het terrorisme.

Doelgroep

Primair: opinieleiders. Secundair: mensen met voldoende vorming om oog te hebben voor (on)recht in de wereld en voldoende betrokkenheid om er iets aan te willen doen.

Concept

De parate kennis over de feitelijke situatie ten aanzien van mensenrechtenschendingen in de ‘War on Terror’ is laag, de vooroordelen en emoties zijn des te groter. Daarom is besloten om te wachten op onomstotelijk bewijs uit eigen onderzoek, en dat vervolgens met maximale impact onder de aandacht te brengen.

Media- en middelenstrategie

1/1 pagina full colour Volkskrant en NRC Handelsblad i.v.m. nieuwswaarde en uitstraling van commitment, aangevuld met Metro om een jonger publiek te bereiken.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken