STUDEREN MET EEN BEPERKING

STUDEREN MET EEN BEPERKING

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
HANDICAP+STUDIE
Bureau
Headline communication
Jaar
2005
Paginanummer
371

Doelstelling

Van studenten met een functiebeperking (zoals astma, RSI, dwarslaesie en dyslexie) haakt jaarlijks 25% af. Over vijf jaar moet de uitval gehalveerd zijn en de studievertraging verminderd.

Doelgroep

Fase 1: Decanen/studieadviseurs (ca. 750 personen). Fase 2: (Toekomstige) studenten met een beperking, studerend aan HBO of WO.

Concept

De campagne mikt primair op studenten die onvoldoende of geen beroep doen op adviseurs, regelingen en voorzieningen. Juist daarom staat tijdgebrek centraal: dit is een herkenbaar probleem voor álle studenten met een functiebeperking – ook als ze de beperking zelf niet als probleem ervaren.

Media- en middelenstrategie

We benaderen studenten in eerste instantie vooral via decanen en studieadviseurs; via voorlichtingsmateriaal worden ook deze groepen nadrukkelijk bij de campagne betrokken. De website www.tijdgebrek.nl speelt een centrale rol in de communicatie, en is hét informatiepunt voor beide doelgroepen. In alle media staan verwijzingen naar de site centraal.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken