Stichting Wereldland Nederland

Stichting Wereldland Nederland

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
STICHTING WERELDLAND NEDERLAND
Bureau
JWT Amsterdam
Jaar
2013
Paginanummer
376

Doelstelling

Een initiatief introduceren om het sombere beeld dat Nederlanders van hun eigen land hebben een beetje te laten kantelen.

Doelgroep

De Nederlander die niet zo positief tegenover Nederland staat.

Concept

Uit onderzoek blijkt dat 93% van de Nederlanders vindt dat het goed gaat met henzelf, maar dat slechts 26% van de mensen vindt dat het goed gaat met Nederland. Door de ontzuiling, ontkerkelijking, ontideologisering en de opkomst van het individualisme is er een mobiliserende kracht verloren gegaan. De opkomst van social media heeft dit versterkt. De politiek is te gefragmenteerd om de koers uit te zetten en de individuele tevredenheid zorgt ervoor dat collectief handelen achterblijft. Het Nederlandse bedrijfsleven pakte de handschoen op. Nederlanders kijken over hun eigen geluk heen. We leven in een zorgzaam, mooi land en we hebben veel om trots op te zijn. We eindigen steevast in de top van allerlei 'lijstjes' over bijv. zorg, onderwijs, gelukkige kinderen, veiligheid en export. In januari 2013 werd daarom de stichting Wereldland Nederland opgericht. In een periode van vier maanden sloten 100 partners zich aan. De stichting en het eerste initiatief (De beste verkoper van Nederland) werden in mei samen geïntroduceerd. In filmpjes van een minuut konden Nederlanders Nederland verkopen aan andere Nederlanders. Want als we ergens goed in zijn, is het wel verkopen.

Media- en middelenstrategie

In mei werd de stichting in het Rijksmuseum aan de Nederlandse pers geïntroduceerd. Op die dag, en de dagen erna, ontstond er een heuse mediahype. Met een optreden in Pauw & Witteman, diverse interviews zoals op RTL Z, bij BNR, in diverse landelijke en regionale dagbladen en vakbladen en op social media, stond de stichting in één klap op de kaart. Door alle mogelijke krachten te bundelen, is er binnen een half-jaar een stichting opgericht, zijn er meer dan 100 partners aangesloten en werd er een grootste pr-campagne op touw gezet.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken