SPECIALISTEN IN BEDRIJFSOVERDRACHT

SPECIALISTEN IN BEDRIJFSOVERDRACHT

Categorie
Business-to-Business
Adverteerder
DE OVERNAMEADVISEUR
Bureau
linssen id
Jaar
2005
Paginanummer
26

Nominatie 2005

Doelstelling

Introduceren van De Overname Adviseur.

Doelgroep

Primair: 90.000 ondernemers die de komende 5 jaar hun bedrijf overdragen. Secundair: de financiële wereld.

Concept

Aan de campagne liggen twee heldere strategische keuzes ten grondslag: de focus op de overdragende partij, en, daaruit voortvloeiend, de keuze voor een bewustzijnsvormende campagne.

Media- en middelenstrategie

1/1 Pagina in het Financieele Dagblad, met direct daarop volgend een door de aangesloten kantoren in het land verstuurde mailing bestaande uit datzelfde Financieele Dagblad, opgevolgd door telemarketing. Bannering op bizz.nl en dezaak.nl
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken