SCHOON & ZUINIG

SCHOON & ZUINIG

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van VROM
Bureau
imagine’ Sparring Partners in Communicatie B.V.
Jaar
2008
Paginanummer
450

Doelstelling

Er is behoefte aan daadkracht in het klimaatdebat. Nederland wordt overspoeld met klimaatboodschappen, klimaatmoeheid ligt op de loer. Bundel alle krachten in Nederland, zodat er een stap vooruit gezet wordt naar een duurzame samenleving.

Doelgroep

Heel Nederland, van ministers tot kinderen.

Concept

“Nederland gaat voor een beter klimaat” is een paraplucampagne die alles wat er in Nederland gebeurt voor een beter klimaat zichtbaar maakt. Alle initiatieven en innovaties, iedereen die meedoet en bestaande campagnes (zoals ‘een schone lucht’, etc.) kunnen op deze manier met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat er een positieve en daadkrachtige landelijke beweging waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen.

Media- en middelenstrategie

Landelijk breed en overal aanwezig. Op TV, radio en actiematige middelen. Ook internet wordt breed ingezet: een eigen site met oa een shoutbox, banners en een hyvesactie. Een themaregel die alle projecten en initiatieven verbindt en zichtbaar maakt: Nederland gaat voor een beter klimaat.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken