Rotterdam Climate Initiative

Rotterdam Climate Initiative

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Rotterdam Climate Initiative
Bureau
imagine’(strategie en advertising) / Leene.txt (PR)
Jaar
2007
Paginanummer
408

Doelstelling

Het introduceren en voor de lange termijn “neerzetten” van het Rotterdam Climate Initiative (het gezamenlijke klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs). Het Rotterdam Climate Initiative wil voor 2025 de CO2-uitstoot op het Rotterdamse grondgebied met 50% reduceren ten opzichte van 1990.

Doelgroep

- Fase 1: Beslissers over en stakeholders in Rotterdam. - Fase 2: Direct betrokkenen (burgers, bedrijfsleven, overheden)

Concept

De gezamenlijk geformuleerde ambitie om in 2025 de CO2-uitstoot in Rotterdam (en omgeving) met 50% (t.o.v 1990) te reduceren is “verpakt” in een merk, het Rotterdam Climate Initiative. Daarvoor is er een draaggolfcampagne ontwikkeld. Deze draaggolfcampagne is zodanig opgezet dat allerlei deelprojecten en initiatieven kunnen worden aangehaakt. Bij de doelgroepbenadering in fase 1 en 2 had het genereren van free publicity een belangrijke plaats.

Media- en middelenstrategie

Fase 1: Print media 1/1 pagina in relevante lokale en nationale dagbladen (introductie van het beeldmerk en “storytelling”: waar gaat het over = ambitie), inzetten opinion leaders (o.a. burgemeester Opstelten en dhr oud-premier Lubbers, respectievelijk voorzitter van de Board van Rotterdam Climate Initiative en voorzitter van de Council van Rotterdam Climate Initiative) vandaar uit PR en free publicity. Fase 2: Print media en outdoor campagne (mix opinion leaders/ bekende en onbekende Rotterdammers), dm-actie (spaarlampen), PR en website. Overall is er voor gekozen om free publicity en PR een cruciale rol te laten spelen bij deze campagne.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken