REVOLVER ALS GESCHENK

REVOLVER ALS GESCHENK

Categorie
Business-to-Business
Adverteerder
vOSCH communicatie-adviesbureau
Bureau
vOSCH communicatie-adviesbureau
Jaar
2008
Paginanummer
73

Doelstelling

Evident maken dat bedrijven zich niet volledig moeten laten beïnvloeden door de wellicht, vanuit commercieel oogpunt, gekleurde media-berichtgeving over de eventueel op handen zijnde crisis.

Doelgroep

Klanten en prospects van vOSCH communicatieadviesbureau.

Concept

Een te expliciete en negatieve berichtgeving in de media over een dreigende recessie zou wellicht kunnen leiden tot dalende communicatie budgetten. Doch, niet alles wat je hoort en leest is de ‘echte realiteit’. Met dit eindejaarsgeschenk verduidelijken wij de overdreven media-aandacht doordat de revolver, als geschenk, in realiteit niet meer is dan een waterpistool. Enerzijds impliceren wij met deze mailing dat de dreigende kredietcrisis voor oplettende adverteerders ook kansen biedt, anderzijds proberen we door middel van deze direct mailing in te spelen op een eventuele, onnodige en/of te vroege sanering op het marketing-communicatiebudget!
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken