PLUS Eredivisie Voetbalplaatjescampagne

PLUS Eredivisie Voetbalplaatjescampagne

Categorie
Retail
Adverteerder
PLUS Retail
Bureau
Lowe en Draft
Jaar
2006
Paginanummer
500

Doelstelling

Het neerzetten van PLUS als gezinssupermarkt, gekoppeld aan de exploitatie van het Official Partnership van de Eredivisie. Traffic en omzet verhogen (mede als gevolg van het doorspaargedrag) door een maximale benutting van dit partnership.

Doelgroep

Primair: gezinnen met kinderen. Secundair: bestaande kopers van de formule (breed in leeftijd en sociale klasse).

Concept

Eredivisievoetbal leent zich er bij uitstek voor om te penetreren in de kerndoelgroep gezinnen. Voetbalplaatjes zijn van alle tijden en lenen zich daarom heel goed voor een concept, dat alle leden van het gezin aanspreekt en zo moeders (en/of vaders) aanzet om haar (zijn) boodschappen bij PLUS te doen. In de aanpak is gekozen voor twee commercials. ‘Het laatste plaatje’, die vooral breed moest aanspreken (focus: vertedering bij moeders) en ‘Spits’, die met typische voetbalhumor juist meer de ‘voetbalkenners’ in huis aanspreekt (focus: herkenning en activering van vaders en zonen). Het voetbalplaatjesconcept is dominant doorvertaald naar de winkel, zodat daar maximaal kon worden geprofiteerd van de opgebouwde awareness. Die instore-doorvertaling uitte zich in simpele, activerende voetbalgerelateerde boodschappen, die consumenten stimuleerden tot spaargedrag.

Media- en middelenstrategie

Televisiecommercials met tag-ons, radiocommercials, internet, weekfolder, weekadvertenties in huis-aan-huisbladen, instorematerialen, ruilbeurs. Opvallend is ook de enorme hoeveelheid free publicity, die de voetbalplaatjescampagne van PLUS heeft weten te genereren. Lokale en landelijke kranten, het Jeugdjournaal, het Hart van Nederland, zelfs Studio Voetbal in de persoon van Hugo Borst besteedde aandacht aan deze voor PLUS meest succesvolle campagne ooit.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken