Participeren

Participeren

Categorie
Corporate, Employer Branding & Internal Communication
Adverteerder
RABOBANK NEDERLAND
Bureau
Ogilvy & Mather Amsterdam
Jaar
2015
Paginanummer
96

Nominatie 2015

Doelstelling

De overkoepelende doelstelling voor onze 'Aandeel in elkaar'-campagnes is vertrouwen herwinnen. Primaire doelstelling voor deze specifieke campagne is zichtbaar maken hoe de Rabobank in heel Nederland de woon- en werkomgeving van klanten versterkt door partijen te verbinden en de samenwerking in lokale gemeenschappen te stimuleren.

Doelgroep

Het Nederlandse publiek.

Concept

Vanuit zijn oorsprong versterkt de Rabobank de lokale gemeenschap. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust. Daarom maakten we van een inspirerende en echte 'case' een TVC: het ontwapenende verhaal van Tom & Miel, twee jongens met talent die een kans nodig hadden in de vorm van een goede stageplek. Duidelijk werd dat ze die vonden dankzij de bijzondere samenwerking tussen de Rabobank Helmond, bedrijven en scholen in project Helmond Stagestad. Hoe succesvol hun stage was, werd eind 2015 duidelijk toen Tom & Miel terugkwamen in de Eindejaarscommercial en verslag deden vanaf hun werk in China. Daarnaast was er een unieke landelijk ingezette, lokale outdoorcampagne waarbij ruim 80 echte lokale voorbeelden van maatschappelijke participatie centraal stonden. Dit zorgde ervoor dat de lokale betrokkenheid voor iedereen tastbaar werd. Zo inspireerden we ook mensen om samen met ons initiatieven te ontplooien. Dankzij de echtheid en de lokale herkenbaarheid winnen de verhalen aan geloofwaardigheid en kunnen mensen zich makkelijker identificeren en ervaren wat 'een aandeel in elkaar' inhoudt.

Media- en middelenstrategie

De campagne ging op tv en in de bioscoop van start. Dat de lokale betrokkenheid voor heel Nederland geldt, werd onderstreept door een unieke, nooit eerder vertoonde outdoorcampagne en online contentstrategie waarin ruim 80 lokale 'cases' werden gepresenteerd. Uiteraard ondersteund met landelijke en lokale radio, print, online platform en pr. Dit heeft geleid tot een zeer succesvolle campagne die de Rabobank positief op de kaart heeft gezet.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken