Ondernemen in zwaar weer

Ondernemen in zwaar weer

Categorie
Business-to-Business
Adverteerder
KVK
Bureau
Havas Lemz
Jaar
2021
Paginanummer
96

Nominatie 2021

Doelstelling

Oplopende schulden, stapels ongeopende post met facturen, familieleden in paniek; steeds meer ondernemers zitten door Covid-19 in ‘zwaar weer’. KVK wil zoveel mogelijk ondernemers helpen en slaat de handen ineen met Ondernemersklankbord, VNO-NCW en MKB Nederland. Samen laten zij zien waar ondernemers terechtkunnen voor hulp.

Doelgroep

Mkb’ers en zzp’ers (1-10 werkzame personen)

Merkomschrijving

KVK werkt voor ondernemers die willen starten, groeien of stoppen en biedt praktische informatie, tools en advies rondom belangrijke vraagstukken en actualiteiten op ondernemersgebied.

Concept

We hebben gekozen voor een brede campagnevoering en samenwerking met partners om zoveel mogelijk ondernemers te laten weten dat we voor ze klaarstaan in crisistijd. Door de krachten te bundelen konden we ondernemers in diverse situaties en branches helpen. Voor de ontwikkeling hebben we gewerkt met echte verhalen van ondernemers en lag de focus op de oplossing. Zo werd duidelijk dat ondernemers er niet alleen voor staan en konden we weer handelingsperspectief bieden. In beeld zie je echte ondernemers in hun eigen werkomgeving. De wereld om hen heen draait door, maar zij staan stil. De situatie van de ondernemer staat centraal, net als de oplossing om KVK te raadplegen. De geportretteerde ondernemers inspireren zo anderen om ook hulp in te schakelen en de eerste stap te zetten uit zwaar weer.

Media- en middelenstrategie

KVK slaat de handen ineen met Ondernemersklankbord, VNO-NCW en MKB Nederland. Via radio en OLV worden ondernemers, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, bewust gemaakt waar ze terecht kunnen als ze in ‘zwaar weer’ verkeren. Het KVK Adviesteam dient als eerstelijns contactpunt en kan doorverwijzen naar de andere ondernemersorganisaties. Vervolgens is de campagne uitgerold naar diverse branches met behulp van VNO-NCW en MKB Nederland. Via social (Facebook, Instagram, LinkedIn), display advertising, free publicity en branded content (o.a artikelen, podcasts en explainers) ondersteunen we de eigen kanalen. Zo worden ondernemers geraakt door ondernemersverhalen en gestimuleerd om contact op te nemen met het KVK Adviesteam of om de 4 ontwikkelde routes met stappenplannen op kvk.nl/zwaarweer te raadplegen.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken