Nuna-Nuon Solar Team

Nuna-Nuon Solar Team

Categorie
Corporate, Employer Branding & Internal Communication
Adverteerder
Nuon Corporate
Bureau
N=5, TBWAPR Company, Lost Boys
Jaar
2007
Paginanummer
80

Nominatie 2007

Doelstelling

Vergroten van sympathie voor het merk Nuon door te laten zien dat Nuon de toepassing van zonne-energie op een sympathieke en relevante wijze dichterbij de mensen brengt. Tevens nationale trots en betrokkenheid creëren.

Doelgroep

Nederlanders van 20 tot 65 jaar

Concept

Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema’s in de maatschappij en voor Nuon. Daarom is Nuon sinds 2001 hoofdsponsor van het Nuon Solar Team. Hierdoor stimuleert Nuon innovatieve toepassingen van zonne-energie en jong talent.

Media- en middelenstrategie

De sponsoring van het Nuon Solar Team werd optimaal benut door de race, die enkel een kleine week duurde, samen met de Nuna en het team langdurig en breed onder de aandacht te brengen. Goed geplande PR momenten en de crossmediale thematische en actiematige campagne zorgden voor continue relevante zichtbaarheid. Zo ontstond een spanningsboog vanaf de persconferentie op 26 juni, met de race van 20 t/m 26 oktober als climax en het ‘rondje A10’ op 20 november ter afsluiting. PR momenten waren de onthulling van de Nuna, het testen bij DAF, bezoek aan Minister Eurlings, de windtunneltest, ondertekening van een spandoek door Balkenende, het vertrek van het team naar Australië én de overwinning. Tijdens de race werd de media voorzien van daily reports vanuit Australië en kon het team gevolgd worden via het dagelijkse TV programma World Solar Challenge. Vanaf september kon iedereen supporter worden door op nuonsolarteam.nl een spandoek te maken en daarmee prijzen te winnen. Via IM’s, DM, Freecards, TV, Bizonposters en online banners werd hiertoe opgeroepen en via IM’s werden de winnaars bekend gemaakt. Op deze manier werd traffic naar de site, trots, betrokkenheid en support gecreëerd. De actie is intern doorgetrokken voor medewerkers. De advertentie ‘Meer dan 3000 kilometer zonder CO2’ en de Tv-commercial ‘Nuon gelooft in zonne-energie’ van oktober benadrukten het geloof van Nuon in deze duurzame vorm van energie.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken