NS Bewegen campagne

NS Bewegen campagne

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
NS
Bureau
DDB
Jaar
2007
Paginanummer
310

Nominatie 2007

Doelstelling

De doelgroep moet zich bevestigd voelen in haar slimme keuze voor de trein.

Doelgroep

We communiceren via alle treinreizigers ook met niet-treinreizigers.

Concept

Om te komen tot een scherp inzicht is een onderzoek onder de reizigers gehouden (enquête met prijsvraag) naar hun beweegpatroon. Daaruit blijkt dat ze een grotere kans hebben op een gezondere levensstijl dan de rest van Nederland. Omdat ze dat nog niet beseffen, staat in communicatie centraal dat ze puur door te kiezen voor de trein de dagelijkse norm van 30 minuten beweging al halen. Hiermee inhakend op de “30 minuten bewegen” campagne van het NISB.

Media- en middelenstrategie

Om reizigers te bewegen deel te nemen aan het onderzoek worden stationsmedia (stationsabri’s, balieposters, etc.) gericht ingezet. Deelname was massaal. Voor het communiceren van de uitkomst is gebruik gemaakt van impactvolle massamedia (televisie, outdoor, print en guerrillamedia), voorafgegaan door slim (en succesvol) nieuwsmanagement.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken